Nie żyje czeski profesor zasłużony dla raciborskiej PWSZ

0

Stanislav Kavka (21.09.1946—06.06.2015). Zanim podjął pracę na stanowisku profesora Instytutu Neofilologii, aktywnie tworzył kierunek filologiczny na raciborskiej uczelni.

 

- reklama -

W sobotę, 6 czerwca 2015, po ciężkiej chorobie zmarł profesor Stanislav Kavka. Odszedł wspaniały człowiek o wybitnych zasługach dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zanim podjął pracę na stanowisku profesora Instytutu Neofilologii, brał czynny udział w tworzeniu kierunku filologicznego na raciborskiej uczelni. Jednocześnie służył nieocenioną pomocą w rozwoju naukowym rodzimej kadry (był m.in. promotorem dwóch prac doktorskich pracowników Zakładu Filologii Angielskiej). Był wybitnym akademikiem, specjalizującym się w szeroko rozumianym językoznawstwie angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem fonetyki i fonologii, historii języka angielskiego, idiomatologii i semantyki. Było autorem licznych prac naukowych, publikowanych w wielu krajach.

Profesor Kavka urodził się w roku 1946. Za początek jego drogi naukowej należy uznać pracę magisterską z zakresu anglistyki i iberystyki, którą obronił w roku 1969 na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. W roku 1974 obronił w Brnie tzw. mały doktorat (PhDr), po czym, za namową prof. dra hab. Daniela Kadłubca, związał się z polskim środowiskiem naukowym, by w roku 1978 obronić rozprawę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W następnych latach kariera naukowa Stanislava Kavki rozwijała się niezwykle dynamicznie i związana była z ośrodkami akademickimi w różnych zakątkach świata, by wymienić tylko szwedzkie Uppsala universitet i Stockholms universitet, amerykański Northwest Missouri State University, niemiecką Pädagogische Hochschule w Erfurcie, czy angielski Manchester College w Oxfordzie. Szczególnie istotnym przystankiem na jego naukowej drodze miała okazać się słowacka Prešovská univerzita, gdzie w roku 2002 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Nie zapomniał także o Polsce, gdzie związał się kolejno z Uniwersytetem Śląskim (1993-1995, 1998-2003), Uniwersytetem Poznańskim (1999-2002) oraz Uniwersytetem Opolskim (2001-2003).

Prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc. rozpoczął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku 2004, za namową profesora Mariana Kapicy, ówczesnego prorektora uczelni. To w tym właśnie roku otwarto Instytut Neofilologii, w powstanie którego profesor Kavka miał swój ogromny wkład. Objął tu jednak jedynie skromne stanowisko kierownika Zakładu Filologii Angielskiej, kontynuując jednocześnie pracę na Uniwersytecie Ostrawskim, gdzie m.in. kierował Katedrą Anglistyki i Amerykanistyki. Pozostał z nami do września 2014, kiedy postanowił odejść na zasłużoną emeryturę. Teraz jeszcze bardziej będzie nam brakować dymu z jego staroświeckiej fajki.

 

Pogrzeb odbył się 12 czerwca w Paskovie (Czechy).

 

PWSZ

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here