Projekt SILESIAinfo zaprezentowany na Zamku [WIDEO]

0

Możliwość dostępu do szerokiej informacji na tematy gospodarcze, dwustronna komunikacja przedsiębiorców z samorządem, bezpłatna prezentacja  firmy… to jedne z licznych korzyści jakie daje Gospodarcza Platforma Informacyjna SILESIAinfo.

Na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w dniu 18 czerwca 2015 roku odbyła się Konferencja Otwarcia poświęcona projektowi SILESIAinfo.

- reklama -

 

Jest to innowacyjne przedsięwzięcie dedykowane przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom. SILESIAinfo to Gospodarcza Platforma Informacyjna, dzięki której przedsiębiorca będzie miał dostęp do bogatego zasobu wiedzy o udogodnieniach, możliwościach i zmianach, które mogą mu pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt ma charakter transgraniczny. W jego realizację zaangażowały się: Miasto Racibórz, Miasto Opawa,  Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych i Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie. Na spotkaniu Partnerów Projektu reprezentowali  Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk, Prezydent Miasta Opawy Martin Vitecek, dyrektor opawskiej izby Jiri Germanic, wiceprezes Raciborskiej Izby Gospodarczej Konrad Migocki,  Starszy Mistrz Cechu Rzemiosł Bernard Korzonek. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Parterów Wspierających:  Starosta Powiatu Raciborskiego Ryszard Winiarski, zastępca starosty Marek Kurpis, przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, Policji, Sanepidu, Urzędu Celnego. Na konferencji licznie przybyli również zainteresowani projektem przedsiębiorcy. Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu ze strony Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

 

 

 

 

Prezydent Raciborza w przemówieniu otwierającym konferencję zauważył, że: – platforma jest wynikiem dialogu oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem oraz instytucjami wsparcia biznesu. Jestem przekonany, że to rozwiązanie umożliwiające gromadzenie, sortowanie i przepływ informacji gospodarczych do przedsiębiorców w rejonie miasta Racibórz i Opawy oraz odbieranie zwrotnej informacji ze środowiska gospodarczego będzie dobrze służyło wielostronnej komunikacji. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że zbudowane narzędzie, które dziś zaprezentujemy oraz wspólna decyzja Partnerów Projektu o prowadzeniu platformy gospodarczej przez najbliższe lata, wpłynie na dalszy rozwój współpracy transgranicznej, rozwój relacji pomiędzy przedsiębiorcami a samorządami, rozwój gospodarczy miast Racibórz i Opawa, a także szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz promocję gospodarczą Raciborza i Opawy. Prezydent zauważył również, że formuła komunikacji wypłynęła właśnie ze środowiska gospodarczego. Jej pomysłodawcą oraz realizatorem jest przedsiębiorca – członek Raciborskiej Izby Gospodarczej Ireneusz Burek. W podobnym tonie wypowiadał się Prezydent Miasta Opawy, który podkreślał znaczenie, jakie ma projekt dla współpracy obu miast. Szef opawskiego magistratu zauważył: – Pamiętam jeszcze, jak nieprzepuszczalne były bariery, które stały do niedawna pomiędzy Raciborzem a Opawą. Z Opawy bardzo dobrze widać oddalony o ledwie dwa kilometry miejscowość Piszcz, która przecież była dla nas całkowicie niedostępna. Do Raciborza jeździliśmy przez Bohumin i Krnov. Oczywiście wyłącznie z paszportem. Dzisiaj te bariery znikły. Można swobodnie podróżować. Jednak przez lata zostało kilka przeszkód w naszych relacjach. Barierą, którą dostrzegam jest brak przepływu informacji o działalności potencjalnych partnerów biznesowych po polskiej stronie granicy. Jestem przekonany, że powstanie tej platformy przyczyni się do zmiany w tym zakresie. Cieszę się, że dzięki dobrej wieloletniej współpracy udało się nam rozpocząć prace nad tym projektem. Jestem przekonany, że jest to  jedno z wielu działań, które przyjdzie nam wspólnie realizować w celu rozwoju przedsiębiorczości po obu stronach granicy.

 

 

 

 

Po wystąpieniach obu prezydentów zabrał głos pomysłodawca projektu SILESIAinfo Ireneusz Burek. W czasie swojej prelekcji zarysował on jak kiełkowała idea gospodarczej platformy Informacyjnej, a następnie wskazał w jaki sposób będzie ona funkcjonować. Szef wydawnictwa Raciborskie Media odnotował, że sam pomysł stworzenia tego typu platformy informacyjnej nie zrodził się ad hoc, ale był efektem starannie przemyślanych wniosków dotyczących funkcjonowania lokalnej gospodarki. Pomysłodawca projektu SILESIAinfo powiedział również, że inicjatywa ta była  efektem jego własnej dwudziestoletniej działalności biznesowej (Ireneusz Burek jest właścicielem firmy SOFT-ib zajmującej się obsługą przedsiębiorców w zakresie wyposażenia i serwisu firm w kasy fiskalne ) i dzięki temu obserwuje na co dzień, z jakimi trudnościami wiąże się prowadzenie biznesu w regionie. To doświadczenie wiąże się chociażby z faktem, że z uwagi na konieczność wyrejestrowania kasy fiskalnej do jego firmy trafiają wszyscy klienci, którzy muszą zakończyć działalność gospodarczą. Wieloletnie doświadczenie i obserwacje doprowadziły go do wniosku, że to właśnie sektor małej i średniej przedsiębiorczości potrzebuje największego wsparcia w postaci narzędzia służącego do komunikacji oraz dostępu do źródeł informacji. Dlatego platforma ma być miejscem, gdzie przedsiębiorca może znaleźć  wiadomości m.in. o dostępnych szkoleniach, możliwościach pozyskania funduszy zewnętrznych (w postaci chociażby środków europejskich), zmianami w przepisach prawnych, możliwości uzyskania rozmaitych ulg, czy prowadzonych przetargach. Przedstawiając założenia funkcjonowania platformy Ireneusz Burek zwrócił uwagę na fakt, w jak wielkim stopniu odciąża ona lokalnych biznesmenów od konieczności mozolnego przedzierania się przez dziesiątki stron internetowych rozmaitych instytucji, które stanowią otoczenie gospodarcze.

 

 

Przepływ informacji gospodarczych przed wdrożeniem platformy SILESIAinfo
(slajd z prezentacji autora projektu Ireneusza Burka)
 

 

 

 

Uporządkowany i przepływ informacji, który może być osiągnięty dzięki  platformie SILESIAinfo.

 

 

Zarysowana w trakcie prezentacji sieć połączeń jednoznacznie pokazuje jak w chwili obecnej jest splątany przepływ informacji gospodarczych i w jak dużym stopniu narzędzie pozwoli na jego uporządkowanie. Na serwisie www, która jest częścią platformy,  znajdą się bowiem informacje pochodzące z takich instytucji jak: Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Euroregion Silesia, Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych, Urząd Marszałkowski oraz podobne instytucje znajdujące się po czeskiej stronie granicy. W zasobach bazy danych mają znaleźć się docelowo informacje o kilku tysięcy firm działających w regionie Raciborza i  Opawy. Wszystkie te informacje mogą dodatkowo być publikowane w lokalnych mediach, które będą stanowić dodatkowy kanał komunikacyjny z przedsiębiorcami. Ireneusz Burek nadmienił w tym kontekście: – trzeba zauważyć, że w chwili obecnej każdy z tych setek przedsiębiorców w regionie musi zadbać samodzielnie, by zdobyć potrzebne informacje. Poza zasięgiem tych przedsiębiorców pozostają natomiast te informacje, które przepływają pomiędzy instytucjami, do nich po prostu nie ma dostępu przedsiębiorca. – Szef firmy Raciborskie Media wskazał, że poza możliwością czerpania z szerokiego strumienia informacji, dzięki platformie lokalny biznesmen będzie miał również możliwość zwrócenia się ze swoimi zapytaniami do Parterów Projektu za pośrednictwem Administratora Systemu. W ten sposób powstanie wysoce innowacyjna struktura komunikacji o charakterze dwustronnym, w której przedsiębiorca będzie mógł również wchodzić w interakcję z samorządem i organizacjami zrzeszającymi lokalne firmy. W konsekwencji ten ostatni będzie bardziej wyczulony na problemy małej i średniej przedsiębiorczości. Prelegent zwrócił uwagę również na to, że oprócz tych korzyści niewątpliwym pożytkiem dla użytkownika Gospodarczej Platformy Informacyjnej będzie też możliwość zamieszczenia w branżowym Katalogu Firm (która jest drugim ogniwem platformy)   informacji rozszerzonej o własnej działalności gospodarczej będącej w istocie nieodpłatną i dostępną dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników prezentacją własnej firmy.

 

 

Deklarację Współpracy Gospodarczej podpisali:  Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk, Prezydent Miasta Opava  Martin Víteček, Konrad Migocki  – Wiceprezes Zarządu Raciborskiej Izby Gospodarczej, Dyrektor Biura Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie  Jiři Germanič, Bernard Korzonek – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych.   

 

 

Kulminacyjną częścią konferencji było uroczyste podpisanie deklaracji współpracy gospodarczej przez Parterów Projektu. 

W konferencji wzięło udział ponad dwieście osób, zarówno z Polski jak i z Czech.

 

 

Leszek Iwulski

 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here