Niedrożne kominy i niesprawne hydranty. Raport strażaków

0

Strażacy w ciągu ostatnich kilku miesięcy kontrolowali stan zabezpieczenia przeciwpożarowego zarówno w obiektach użyteczności publicznej jak i w budynkach mieszkalnych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku sekcja kontrolno-rozpoznawcza Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przeprowadziła kontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego 42 obiektów użyteczności publicznej, placówek oświatowych, obiektów administracyjno-biurowych, 2 obiektów zamieszkania zbiorowego oraz 4 obiektów produkcyjno-magazynowych w zakładach pracy. Skontrolowano także 2 stacje paliw i gazu płynnego. W tym okresie przeprowadzono na terenie powiatu łącznie 50 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i kontroli sprawdzających realizację zaleceń wydanych w decyzjach administracyjnych, a funkcjonariusze sekcji uczestniczyli w 12 odbiorach w trybie art. 56 Prawa budowlanego. Usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego egzekwowane było w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego PSP.

- reklama -

Łącznie od stycznia do czerwca sporządzono 14 decyzji administracyjnych dotyczących usunięcia 35 nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych. Sporządzano wystąpienia do Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu dotyczące usunięcia nieszczelności przewodów kominowych w budynkach wielorodzinnych. Występowano również do administratorów sieci wodociągowych wskazując na nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych, a dotyczących niesprawnych hydrantów. Ponadto występowano do Policji i Prokuratury celem podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyn powstałych zdarzeń i ukarania sprawców tychże zdarzeń. Mandatami karnymi kredytowanymi ukarano 3 sprawców wykroczeń przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów.

W kwietniu i lipcu przeprowadzono coroczną kompleksową kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. W decyzji pokontrolnej nakazano uzupełnić brakujące oznakowanie dróg leśnych dojazdowych do punktów czerpania wody.

 

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here