Wszyscy „TworzyMy atmosferę”. Ruszyła ogólnopolska kampania

0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach włącza się w kampanię "TworzyMy atmosferę".

Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza – to główne przesłanie kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. W sobotę, 12 września w Sosnowcu i w niedzielę 13 września na gliwickim rynku odbyły się happeningi realizowane w formule rodzinnego pikniku. Na miejscu byli eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy chętnie odpowiadali na wszelkie pytania związane ze stanem zanieczyszczenia powietrza oraz możliwościami zwalczania niskiej emisji.

- reklama -

 

 
 

 

Kampania pokazuje, że dla poprawy stanu powietrza znaczenie mają nawet drobne decyzje – kupno węgla o odpowiednich parametrach, dbanie o sprawność domowego kotła grzewczego, zaprzestanie palenia śmieci czy rezygnacja z używania samochodu, gdy można skorzystać z transportu publicznego lub roweru. Ma też uświadomić, że większość działań ograniczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przeciwnie – w dłuższej perspektywie może przełożyć się na istotne oszczędności w domowym budżecie. Założeniem kampanii jest więc mówienie o ochronie powietrza w sposób pozytywny – pokazywanie dobrych praktyk, budowanie poczucia sprawczości i współodpowiedzialności – mówi Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Potrzebę przeprowadzenia kampanii potwierdzają badania opinii publicznej. Wyniki sondażu zrealizowanego w sierpniu 2015 r. dla Ministerstwa Środowiska pokazują, że choć Polacy zdają sobie sprawę ze znaczenia jakości powietrza dla komfortu ich życia, to ponad 80 proc. z nich uważa, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy miejsca, w którym mieszkają. Jak pokazują dane pochodzące z monitoringu jakości powietrza w Polsce, jest to fałszywe przekonanie. Dlatego kampania oprócz zachęcania do zmiany codziennych zachowań, informuje też o skali zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach zdrowotnych.

Kampania wdraża zalecenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza – dokumentu ogłoszonego przez ministra środowiska Macieja Grabowskiego. Określa on działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym niezbędne do tego, by jakość powietrza w Polsce uległa poprawie. Oprócz działań edukacyjno-informacyjnych, takich jak kampania „TworzyMY atmosferę”, program wskazuje też m. in. na konieczność wprowadzenia zmian w prawie.

/p/

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here