Polacy ufają policji, niedowierzają politykom

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki sondażu w ramach II edycji Badania spójności społecznej zrealizowanego przez GUS w I połowie 2015 r. na blisko 14 tys. osób.Instytucjami życia publicznego, którym najbardziej zaufali Polacy w I połowie 2015 roku, były: straż pożarna (94% osób), pogotowie ratunkowe (ok. 84%). Najmniejsze zaufanie mieli Polacy do Sejmu i Senatu (ok.25%) oraz do Rządu RP (ok. 27%).

Znacznie większym zaufaniem cieszyły się władze centralne niż lokalne. Władzom lokalnym ufali mieszkańcy wsi (ok. 59%) oraz małych miast (ok. 50%).

- reklama -

Z ankiety wynika, że dużym zaufaniem obywatele  darzą wojsko (zaufanie ponad 72% osób) oraz policję i Kościół Rzymskokatolicki (po ok. 67%).

Należy podkreślić, że w przypadku straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz Kościoła Rzymskokatolickiego odnotowano najwyższe odsetki osób, które zdecydowanie mają zaufanie do tych instytucji (odpowiednio: ok. 39%, ok. 23% oraz ok. 18%).

Ze statystyk wynika, że zarówno instytucjom, jak i innym ludziom bardziej ufają osoby starsze niż młodzi.

Istotną różnicę między miastami a wsią zanotowano w przypadku zaufania do policji. Okazało się bowiem, że w odniesieniu do tej instytucji poziom zaufania był o ok. 6 p. proc. wyższy na wsi (ok. 71%) niż w miastach (ok. 65%).

/ma/    

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here