Raciborscy radni w obronie stołków chcą się postawić rządowi PiS

uchwała WFOŚiGW

Radnym nie podobają się zamiary odchudzania rad nadzorczych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i funduszy wojewódzkich. Żądają, aby samorządy miały w nich więcej przedstawicieli.

- reklama -

7 grudnia 2016r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.). Zmiany dotyczą składu i trybu powoływania Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ i GW) oraz rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Projekt przewiduje m.in. zmniejszenie liczby członków rad nadzorczych. Jak zauważają radni, efektem tych zmian będzie zmniejszenie z dwóch do jednego liczby przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Radzie Nadzorczej NFOSIGW, a także usunięcie ze składów rad nadzorczych wfośigw dyrektorów (wicedyrektorów) departamentów do spraw ochrony środowiska urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli organizacji ekologicznych.

Rada Miasta Racibórz w uchwale zaplanowanej na styczniową sesję planuje wyrazić  głębokie zaniepokojenie zaproponowanymi przez grupę posłów PiS zmianami prawa ochrony środowiska zawartymi we wspomnianym druku sejmowym, ograniczającymi wpływ samorządów na prace władz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wyeliminowanie z jej składu przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz przejęcie pełnej kontroli nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to wieloletni i sprawdzony partner naszego samorządu. – Wielokrotnie korzystaliśmy z pomocy finansowej funduszu w zakresie inwestycyjnym, jak również w zakresie działań edukacyjnych i doradczych. Obawiamy się, że zmiany zawarte w ustawie spowodują chaos i zawirowania w pracy funduszu, spory kompetencyjne mogą doprowadzić do spowolnienia tempa wdrażania środków unijnych i pogorszenia dostępności do środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska. Jako samorządowcy nauczyliśmy się funkcjonować w rożnych konfiguracjach wynikających z preferencji wyborczych naszych mieszkańców, dlatego uważamy, że dla sprawnego funkcjonowania ważny jest dialog i poszanowanie interesów wszystkich stron. Dlatego apelujemy o wycofanie projektu ustawy jako szkodliwej dla samorządu i niszczącego sprawdzony model finansowania ochrony środowiska w Polsce – czytamy w manifeście raciborskich radnych.

/ps/

- reklama -

2 KOMENTARZE

  1. Może niech się radni najpierw zajmą swoim podwórkiem czyli naszym miastem i jeżeli mowa jest o ochronie środowiska to może wezmą się za inwestycje na ochronę powietrza w Raciborzu i zaprzestanie wycinania drzew w mieście zmiast wydawania topienia pieniędzy w brukowanie kolejnych ulic w mieście i pakowania milionów w stadion .

  2. Wybrukowanym chodnikom powinien się przyjrzeć jakiś organ nadrzędny spoza Raciborza dlaczego te chodniki są po jakimś czasie” pofalowane ” i po prostu się zapadają …

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here