Praca czeka na urzędnika

Praca
Praca

W raciborskim magistracie szukają osoby do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

- reklama -

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw kancelaryjno-biurowych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  O pracę ubiegać się mogą osoby, które legitymują się wykształceniem wyższym z zakresu ekonomii, administracji, prawa bądź średnim ekonomicznym lub administracyjnym z tym, że ich staż pracy musi wynosić przynajmniej dwa lata. Atutem dodatkowym każdego kandydata będzie znajomość ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ustawy o samorządzie gminnym.

Praca referenta ds. kancelaryjno-biurowych polega m.in. na przyjmowaniu korespondencji, dbaniu o aktualność kart usług realizowanych przez wydział czy zamawianie materiałów biurowych, zgłaszaniu usterek oraz rezerwacji i przygotowywaniu sal na spotkania. Chętni do pracy swe oferty składać mogą do dnia 6 lutego 2017. Aplikacje można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem poczty (decyduje wtedy data stempla pocztowego). Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Racibórz.

oprc. /mh/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here