„Fantastyczne możliwości” uczniów w Krzanowicach [ZDJĘCIA]

Krzanowice

Uczniowie VI klasy szkoły podstawowej w Krzanowicach wzięli udział w programie profilaktycznym pt. „Fantastyczne możliwości” pod kierunkiem swojej wychowawczyni Anidy Kaczmar.

„Fantastyczne możliwości” to program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest programem wczesnej profilaktyki alkoholowej dla uczniów klas VI SP. – W ubiegłym roku szkolnym zaczęliśmy od realizacji Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na Tropie”. Celem tych programów jest: opóźnianie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol, zmniejszanie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już próbowali pić, a także ograniczanie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież. Istotą wczesnej profilaktyki jest zapobieganie problemom zanim one wystąpią. Program „Fantastyczne możliwości” i „Program Domowych Detektywów” należą do tej kategorii oddziaływań i ma sens prowadzenie pracy profilaktycznej z młodzieżą zanim zaczyna się okres dojrzewania – wyjaśniają organizatorzy programu.

- reklama -

W ramach programu odbyło się: cykl spotkań z uczniami, szkolenia nauczycieli i liderów – uczniów, spotkania z rodzicami i wdrażanie ich do współpracy, do pracy w domu, zajęcia pozalekcyjne oraz działanie podsumowujące, tzw. Wieczór Dobrej Zabawy. – Udział w programie pozwolił na przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy na tematy związane z konsekwencjami picia alkoholu. Wychowankowie poznali aktywne sposoby spędzania czasu wolnego, techniki odmawiania, gry i zabawy. Wzmocnili umiejętności społeczne w zakresie radzenia sobie z negatywnymi wpływami rówieśników i środowiska (zachętami do picia alkoholu). Zachęcono także rodziców do prowadzenia rozmów z ich dorastającymi dziećmi na temat zagrożeń wynikających z picia alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych, a także do tworzenia rodzinnych zasad wychowawczych, podejmowania z dziećmi wspólnych atrakcyjnych zajęć i zainteresowań, kształtowania postaw i norm społecznych. Już 29 września na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawczyni zaprosiła rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w programie, rozdała ulotki informujące o przebiegu programu, przeprowadziła ankietę rozpoczynająca realizację drugiej części programu. Jedno z zadań polegało na zebraniu informacji od rodziców na temat zdarzeń z ich przeszłości, jak i o tym, czym się interesują i pasjonują – dodają organizatorzy szkolnej akcji.

Spotkanie podsumowujące rozpoczęło się projekcją teledysku „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi”, następnie pedagog szkolna Alina Wiśniewska powitała zaproszonych gości: Jarosław Gałkowski – przewodniczący GKRPA w Krzanowicach, Danuta Adamczyk pełniącą funkcję koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy, Kornelia Lach, dyrektor szkoły oraz rodzice i uczniowie. Następnie Paulina Miczajka, ucz. kl. III a Gimnazjum, wyrecytowała utwór pt. „List do Boga” (autor: Witold Skrzypczak).

Glówną część spotkania poprowadziła Anida Kaczmar, nauczycielka odpowiedzialna za realizację programu. Przedstawiła prezentację multimedialną z „Programu Domowych Detektywów”, rozdała ankiety z Kapsuły Czasu, które przechowywane w niej były przez cały rok. Następnie zaprezentowali się liderzy poszczególnych grup wraz ze swoimi zespołami. Na gazetce ściennej można było zobaczyć kreatywne plakaty, których tematem było hasło „Chwyty reklamowe”. Uczestnicy projektu przed publicznością odegrali scenki rodzajowe na podane tematy: „Imprezka”, ”Łyk wody dla ochłody”, „Na pomoście”, „Rodzice się nie dowiedzą”. Maryna Rudek i Szymon Ossowski – odczytali fragmenty dzienników (była to prezentacja prac finalistów konkursu literackiego). Podczas spotkania rozdano dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu literackiego:

I miejsce Szymon Ossowski,
II miejsce Olivia Slotosch,
III miejsce Martyna Rudek.

Fot. ZSO Krzanowice

oprac. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here