Można jeszcze ubiegać się o dotację na remont zabytków w powiecie raciborskim

Parafia Pietrowice Wielkie

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Można je składać do 28 lutego.

- reklama -

O dotację mogą starać się właściciele lub zarządcy obiektów zabytkowych położonych w powiecie raciborskim, w tym także przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków z zachowaniem zasad udzielania pomocy de minimis. [(§ 10 Uchwały Nr IX/85/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020 (Dz. Urz. Woj. Sla z 2015 r., poz. 3635)].

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego: http://www.bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Dotacje.html.

W 2016 roku Powiat Raciborski kwotą 25 tysięcy złotych dofinansował wyposażenie zabytkowego drewnianego kościół pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich w sygnalizację ppoż., instalację alarmową i monitoring.

/ps/

fot. m.peuk.fiiz.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here