Magistrat szuka informatyka

Urząd Miasta Racibórz informatyk

Urząd Miasta Racibórz ogłosił konkurs na stanowisko podinspektora ds. komputeryzacji w Wydziale Organizacyjnym.

Kandydaci muszą posiadać wyższe wykształcenie o profilu informatycznym, teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, posiadać umiejętności z zakresu administrowania systemami serwerowymi MS Windows, Linux, umieć poruszać się w kwestiach związanych z usługami Active Directory i LDAP, znać zagadnienia dotyczące metod archiwizacji danych i systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Chętni do pracy na tym stanowisku powinni legitymować się także 3 letnim stażem zawodowym.

- reklama -

Oferty można składać do 22 maja w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Racibórz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko podinspektora ds. komputeryzacji w Wydziale Organizacyjnym” z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresem do korespondencji albo wysłać pocztą.

oprac. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here