W bibliotece debatowali o budowaniu Wspólnoty Obywatelskiej

0
biblioteka

Celem dyskusji było wypracowanie i zidentyfikowanie tych elementów, które składają się na zasady funkcjonowania wspólnoty lokalnej oraz takich czynników, które maksymalizowałyby jej rozwój.

- reklama -

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce debata poświęcona budowie wspólnoty lokalnej. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu, III sektora oraz instytucji kultury i edukacji. Wśród zebranych dyskutantów znaleźli się gospodarz miejsca Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Małgorzata Szczygielska, Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Krzyżek, Dyrektor RCK Joanna Maksym – Benczew, Radny Miasta Racibórz Michał Fita, Marta Buczkowska, Magdalena Duraj, pracownica Wydziału Rozwoju Elżbieta Franiczek, Zastępca Dyrektora RCK Anna Kokolus, Katarzyna Maciejska ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum, Ingrid Cwanek z Centrum Młodzieżowe „Przystań”, Katarzyna Dobrzycka ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”, Daria Kardaczyńska z Euroregionu Silesia, Dariusz Biel, Grażyna Płonka ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Dyrektor II LO Marek Ryś i Magdalena Pordzik – Paskuda. Spotkanie prowadziła Iwona Kusak.

Celem dyskusji było wypracowanie i zidentyfikowanie tych elementów, które składają się na zasady funkcjonowania wspólnoty lokalnej oraz takich czynników, które maksymalizowałyby jej rozwój. We wstępie do dyskusji moderująca wprowadziła pojęcie kapitału społecznego, który według współczesnych nauk społecznych jest motorem działania społeczeństwa obywatelskiego, które w skali lokalnej przejawia się właśnie jako wspólnota lokalna. Prowadząca dyskusję skorzystała z definicji cenionych zwłaszcza w nauce anglosaskiej teoretyków takich jak Robert Putnam (autora badań rozwoju społeczeństwa obywatelskiego we Włoszech i  głośnej książki „Bowling alone” traktującej o postępującej degradacji społeczeństwa obywatelskiego w USA) i James Coleman. Teoretyczne wprowadzenie dało asumpt do zastanowienia się jakie są i powinny być podstawy budowania wspólnoty lokalnej w Raciborzu. Uczestnicy warsztatów zastanawiali się nie tylko na tym, jakie są składowe szerokiego pojęcia „wspólnota lokalna”, ale także jakimi bodźcami doprowadzić do jej rozwoju. Wśród czynników, które budują zjawisko nasi „warsztatowicze” wymieniali m.in. tożsamość opartą na wspólnej historii i kulturze, podzielaną przez większość społeczności wspólną wizję przyszłości jako miasta, w którym się dobrze mieszka, wypracowanie i obronę wspólnych interesów, a także wypracowanie postaw, które cementują wspólnotę w sytuacji zagrożenia. Paneliści pogrupowali się w osobne „stoliki eksperckie” i niejako obudowywali nowymi argumentami swoje propozycje.

Takie rozwiązanie pozwoliło na zblokowanie wiedzy i doświadczeń różnych środowisk, które często zupełnie inaczej rozkładały akcenty. W propozycjach różnych „stolików” znalazły się punkty wspólne, które świadczą o tym, że istnieje pewien stopień konsensu, co do wartości i narzędzi, które powinny zostać wybrane w celu budowania mocnej pozycji wspólnoty lokalnej w Raciborzu – tymi elementami są kultura oraz gospodarka. Wśród bodźców, które przewijały się w wypowiedziach (a przede wszystkim zapiskach) uczestników debaty były m.in kwestie podniesienia jakości rynku pracy (włącznie ze stworzeniem nowej ścieżki edukacji zawodowej), poprawy infrastruktury transportowej, postawienia na budowę silnych marek gospodarczych i wsparcie już istniejących, koncentracja na zadaniach związanych kreowaniem dobrego wizerunku Raciborza i promocji jego walorów, komunikacji z mieszkańcami ze szczególnym naciskiem na element partycypacji społecznej (w wymiarze zarówno konsultacyjnym, jak i decyzyjnym).

/ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here