Marceli Reszka laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stanisława Moniuszki [ZDJĘCIA]

marceli reszka chor bel canto

Pochodzący z Raciborza dyrygent, kompozytor i pedagog Marceli Reszka otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu społecznego ruchu na Górnym Śląsku.

17 czerwca podczas Święta Śląskiej Pieśni i Muzyki “Trojok Śląski” w katowickim amfiteatrze zostały wręczone prestiżowe Międzynarodowe Nagrody Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki. Nagroda ta ustanowiona została z myślą o podkreśleniu ogromnego nieprzemijającego znaczenia ruchu muzycznego w kształtowaniu kultury i trwałych wartości etycznych płynących z upowszechniania piękna pieśni i muzykowania na Górnym Śląsku. Przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu społecznego ruchu na Górnym Śląsku. Jest to jedyna nagroda międzynarodowa w Europie przyznawana w tej dziedzinie.

Wśród wyróżnionych znalazł się Marceli Reszka – pochodzący z Raciborza dyrygent, kompozytor i pedagog.

- reklama -

Marceli Reszka to pedagog z powołania, ale przede wszystkim pasjonat muzyki. W swojej wieloletniej pracy nauczyciela, kompozytora i dyrygenta kieruje się mottem “Śpiew jest mową serca; ku pociesze i radości serc ludzkich oraz na chwałę Boga najwyższego”. Wykazując się życiową mądrością, szacunkiem do drugiego człowieka i miłością do muzyki, zdobywa zaufanie młodych ludzi i rozbudza w nich pasję i zamiłowanie do sztuki.

Laureat ukończył studia wyższe na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z Wychowania Resocjalizującego oraz studiów podyplomowych z Resocjalizacji i Socjoterapii. Jest założycielem i dyrygentem Młodzieżowego Chóru Bel Canto, działającego w Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń w Raciborzu. Chór ten jest laureatem wielu konkursów wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2006 roku chór został odznaczony Brązową Odznaką Honorową przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, zaś w roku 2011 Srebrną Odznaką Honorową oraz Dyplomem Specjalnym w uznaniu zasług i osiągnięć w upowszechnianiu idei śpiewaczej oraz za aktywne uczestnictwo w chóralnej wspólnocie Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach.

Marceli Reszka jest pomysłodawcą i organizatorem koncertów dobroczynnych „Dzieci – dzieciom”, konkursu wojewódzkiego „Mistrz fletu”, którego XVII edycja przypada w tym roku. Jest czynnym nauczycielem muzyki, posiada I stopień specjalizacji zawodowej oraz tytuł nauczyciela dyplomowanego. Aktualnie prowadzi trzy chóry dziecięce, młodzieżowy chór Bel Canto oraz trzy zespoły fletowe.

Ma szeroko rozbudowany warsztat kompozytorski. Wielokrotnie zdobywał wyróżnienia i nagrody w konkursach kompozytorskich, festiwalach, przeglądach, itp. Jego praca oraz osiągnięcia zostały wyróżnione również następująco:
– Nagroda Animatora Kultury w dziedzinie muzyki w 2008 roku,
– Nagroda Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury – Mieszko 2011 w kategorii Twórczość estradowa – muzyka,
– Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków za zajęcie 5. miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie o tytuł nauczyciela muzyki, przewodnika i opiekuna muzycznego – 2016 rok.
Został również odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2011 r., Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w 2004 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2009 r, Złotą Odznaką Honorową z Laurem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr – Zarząd Główny w Katowicach.

Również w pracy z solistami w dziedzinie poezji śpiewanej zdobywał najwyższe laury w konkursach. W swojej pracy prowadzi różnorodne zespoły muzyczne: wokalno-taneczne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne oraz pracował z solistami, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 2002 r. został nagrodzony w Konkursie Kompozytorskim na nowe psalmodie (PZChiO – Oddział Śląski w Katowicach). Współautor wydanego w 2004 r. śpiewnika dla dzieci „Zimowe piosenki”. W 2005 r. z cyklu „Śląskie zeszyty nutowe” opublikowano i wydano staraniem PZChiO – Oddziału Śląskiego w Katowicach, część kompozycji na chór mieszany. W 2009 r. został wydany „Zbiór pieśni na chór mieszany”, a w roku 2010 „Zbiór kolęd, pastorałek i melodii bożonarodzeniowych na flety podłużne”. W roku 2015 wydano „Missa de Sancta Trinitate”.

Marceli Reszka od ponad 40 lat pełni funkcję organisty w raciborskich kościołach. Jest również kompozytorem muzyki m.in. do hymnu Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu, hymnu Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, hymnu stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, muzyki do baśni braci Grimm „Kopciuszek” oraz muzyki do sztuki Helmuta Kajzera „Gwiazda”.

Ma w swoim dorobku wiele opracowań i kompozycji: pieśni do słów J. Eichendorffa, nowe opracowania raciborskich pieśni ludowych, nowe opracowania kolęd na chór mieszany, psalmy i pieśni na chóry mieszane, pieśni na chóry dziecięce, piosenki dla dzieci, miniatury instrumentalne (organowe, fortepianowe, duety i tria instrumentalne itp.). Jest również autorem wielu nowych opracowań utworów muzyki klasycznej i popularnej.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here