Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice

instalacje solarne

Osoby zameldowane na terenie gminy Krzanowice będą mogły wziąć udział w projekcie obejmującym zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych.

Gmina Krzanowice zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice”, na realizację którego Gmina będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych – instalacje solarne lub fotowoltaiczne.

- reklama -

Warunkiem uczestnictwa w projekcie mieszkańca, zameldowanego na terenie gminy, jest w szczególności:
– lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie gminy Krzanowice,
– uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
– brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
– dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz gminy Krzanowice należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez gminę Krzanowice,
– dokonanie wpłaty przez wykonawcę dokumentacji do celów projektowych wkładu własnego w wysokości 160,00 PLN brutto na wskazane w regulaminie konto,
– podpisanie przez właściciela budynku z gminą Krzanowice umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez gminę Krzanowice wsparcia,
– złożenie przez mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety z deklaracją uczestnictwa (do pobrania poniżej).

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, mieszkaniec powinien złożyć kompletnie wypełnioną ankietę wraz z deklaracją w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach zgodnie z regulaminem (do pobrania poniżej) w terminie od 02.08.2017 r. do 16.08.2017 r.

Ankieta wraz z deklaracją jest dostępna do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.

Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na cwu i zużycia energii elektrycznej (w oparciu o rachunki za energie elektryczną za rok ubiegły) zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Krzanowice przystępujących do projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zaplanowano spotkania informacyjne:
7.08.2017 Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach godz. 18:30
8.08.2017 Dom Kultury w Borucinie godz. 17:00
8.08.2017 Dom Kultury Bojanów godz. 19:00
9.08.2017 OSP Wojnowice godz. 17:00
9.08.2017 OSP Pietraszyn godz. 19:00

Do pobrania:
1) Ankieta WORD / PDF (ankieta bez deklaracji nie będzie przyjmowana)
2) Deklaracja WORD / PDF
3) Regulamin WORD / PDF
4) Materiały informacyjne PDF

wfos logo ekologia

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

ekologia raciborz com pl

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here