Czego oczekują pasażerowie PKS? Komfort jazdy, klimatyzacja, ładowarki USB…

PKS Raciborz
PKS Raciborz

W dniach 13-20 września 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne związane z planowaną modernizacją części taboru autobusowego w powiecie raciborskim.

- reklama -

Mieszkańcy w anonimowej ankiecie określali swoje opinie w zakresie poprawy jakości i komfortu przewozów komunikacją publiczną z zastosowaniem dodatkowego wyposażenia autobusów w tzw. inteligentne systemy transportowe, np. klimatyzacja pełnopojazdowa, dostęp do bezprzewodowego internetu, ładowarki USB.

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w związku przygotowywanym przez powiat raciborski wnioskiem o dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Łącznie złożonych zostało 114 ankiet.

W pytaniu nr 1 „Czy Pani/Pana zdaniem w powiecie raciborskim istnieje potrzeba modernizacji taboru autobusowego do celów publicznego transportu zbiorowego z wykorzystaniem autobusów wyposażonych w dodatkowe nowoczesne systemy poprawiające komfort jazdy (np. klimatyzacja, dostęp do Internetu, ładowarki USB wewnątrz pojazdu)?”, ankietowani w większości głosów uznali, że istnieje taka potrzeba.

W pytaniu nr 2 „Czy Pani/Pana zdaniem zakup autobusów wyposażonych w dodatkowe, nowoczesne systemy transportowe poprawi warunki przewozów pasażerskich w publicznym transporcie na terenie powiatu raciborskiego?”, ankietowani w większości głosów uznali, że istnieje taka potrzeba.

W pytaniu nr 3 „Czy Pani/Pana zdaniem zakup autobusów wyposażonych w dodatkowe, nowoczesne systemy transportowe przyczyni się do wzrostu liczby pasażerów w przewozach pasażerskich w publicznym transporcie na terenie powiatu raciborskiego?”, ankietowani w większości głosów uznali, że nowoczesne systemy transportowe przyczynią się do wzrostu liczby pasażerów w publicznym transporcie na terenie powiatu raciborskiego.

PODSUMOWANIE Jak wynika z przeprowadzonej ankiety zdecydowana liczba respondentów oceniła pozytywnie zakup nowych autobusów komunikacji publicznej, które planuje się wyposażyć w nowoczesne inteligentne systemy transportowe służące poprawie jakości i komfortu pasażerom przewozu.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here