Skwer imienia Wincentego z Kielczy. Prezydent pyta mieszkańców o opinie

Skwer im. Wincentego z Kielczy
Skwer im. Wincentego z Kielczy

Choć radni nie mogli początkowo dojść do porozumienia, któremu miejscu w Raciborzu ma patronować Wincenty z Kielczy, ostatecznie stanęło na skwerze pomiędzy targowiskiem a urzędem miasta.

- reklama -

Urząd miasta przedstawił do konsultacji projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie nadania nazwy Skwer Wincentego z Kielczy twórcy hymnu Gaude Mater Polonia. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ich działalności statutowej.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Dróg Miejskich.

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 18 październik 2017 r. do 24 październik 2017 r. Opinie do projektu Uchwały należy zgłosić w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Dróg Miejskich ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, bądź elektronicznie na adres email: [email protected] W przypadku przesłania uwag pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu.

—————————

Wincenty z Kielczy był nie tylko pierwszym znanym z imienia kompozytorem polskim ale też poetą. Jest przede wszystkim autorem tekstu i muzyki napisanego obok Vita minor oficjum rymowanego Historia gloriosissimi Stanislai (Historia najsławniejszego Stanisława), znanego także pod nazwą pierwszej antyfony – Dies adest celebris (Nadchodzi dzień uroczysty), skomponowanego na uroczystość translacji, a prawdopodobnie prawykonanego 8 maja 1254. W skład oficjum wchodzi hymn nieszporny Gaude Mater Polonia(Radujsię, Matko Polsko). Był związany ze śląskim rodem Odrowążów. Trwa spór o jego miejsce urodzenia – niektórzy historycy uważają, że pochodził on z Kielc, inni np. prof. Gerard Labuda – że z miejscowości Kielcza koło Strzelec Opolskich na Górnym Śląsku. Od ok. 1222 był kapelanem biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. W roku 1257 został kanonikiem krakowskim, w latach 1258-1260 był przeorem klasztoru dominikanóww Raciborzu. Do dziś nad drzwiami wejsciowymi na chór Kościoła p.w. Św. Jakuba zachował się herb Odrowążów. Jest zasadne, aby w przestrzeni Raciborza zaistniała i funkcjonowała pamięć Tego pierwszego znanego z imienia kompozytora i poety polskiego, którego hymn Gaude Mater Polonia jest jednym z najbardziej znanych hymnów polskich obok „Bogurodzicy” i „Mazurka Dąbrowskiego”.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here