Prezydent zaprasza do składania kandydatur do tytułu „Laur Wolontariatu 2017”

0
Prezydent zaprasza do składania kandydatur do tytułu
Prezydent zaprasza do składania kandydatur do tytułu "Laur Wolontariatu 2017”

Laur wolontariatu to nagroda za dobroczynną, społeczną działalność osób, które ochotniczo i bez wynagrodzenia pracują na rzecz mieszkańców Raciborza w dowolnym obszarze życia społecznego. Niosą pomoc słabszym, potrzebującym, opuszczonym.

- reklama -

W ubiegłym roku decyzją kapituły Laur ten trafił w ręce Krzysztofa Kaszni działającego na rzecz Domu dla Bezdomnych „Arka N”.Do kogo tytuł ten powędruje w tym roku? Zachęcamy do zgłaszania propozycji kandydatur.
Nabór wniosków do tytułu Laur Wolontariatu przeprowadzony zostanie zgodnie
z Zarządzeniem Nr 1582/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia „Laur Wolontariatu”.

Propozycje kandydatur należy wybrać spośród:

1. Osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które wykonywały osobiście i nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne na rzecz:

a) osób potrzebujących,

b) organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.), zwanych dalej organizacjami.

2. Organizacji współpracujących z wolontariuszami i wspierających działania wolontaryjne na terenie miasta Racibórz z zastrzeżeniem, że w naborze muszą być zgłoszone co najmniej 3 organizacje.

Propozycje kandydatur należy składać na stosownych formularzach, które należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Racibórz, tj. ul. Króla Stefana Batorego 6; 47-400 Racibórz lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub elektroniczne na adres skrzynki [email protected] z dopiskiem „Laur Wolontariatu 2017”.

Zgłoszeń kandydatur mogą dokonywać:

1) przedstawiciele organizacji,

2) osoby fizyczne,

Każda organizacja chcąca uczestniczyć w naborze wniosków o przyznanie tytułu
Laur Wolontariatu dla organizacji ma możliwość złożenia wniosku z propozycją własnej kandydatury.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 13 listopada 2017 r. Decyduje data wpływu do urzędu.

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here