Prezydent zaprasza do składania kandydatur do tytułu „Laur Wolontariatu 2017”

Prezydent zaprasza do składania kandydatur do tytułu
Prezydent zaprasza do składania kandydatur do tytułu "Laur Wolontariatu 2017”

Laur wolontariatu to nagroda za dobroczynną, społeczną działalność osób, które ochotniczo i bez wynagrodzenia pracują na rzecz mieszkańców Raciborza w dowolnym obszarze życia społecznego. Niosą pomoc słabszym, potrzebującym, opuszczonym.

- reklama -

W ubiegłym roku decyzją kapituły Laur ten trafił w ręce Krzysztofa Kaszni działającego na rzecz Domu dla Bezdomnych „Arka N”.Do kogo tytuł ten powędruje w tym roku? Zachęcamy do zgłaszania propozycji kandydatur.
Nabór wniosków do tytułu Laur Wolontariatu przeprowadzony zostanie zgodnie
z Zarządzeniem Nr 1582/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia „Laur Wolontariatu”.

Propozycje kandydatur należy wybrać spośród:

1. Osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które wykonywały osobiście i nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne na rzecz:

a) osób potrzebujących,

b) organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.), zwanych dalej organizacjami.

2. Organizacji współpracujących z wolontariuszami i wspierających działania wolontaryjne na terenie miasta Racibórz z zastrzeżeniem, że w naborze muszą być zgłoszone co najmniej 3 organizacje.

Propozycje kandydatur należy składać na stosownych formularzach, które należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Racibórz, tj. ul. Króla Stefana Batorego 6; 47-400 Racibórz lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub elektroniczne na adres skrzynki [email protected] z dopiskiem „Laur Wolontariatu 2017”.

Zgłoszeń kandydatur mogą dokonywać:

1) przedstawiciele organizacji,

2) osoby fizyczne,

Każda organizacja chcąca uczestniczyć w naborze wniosków o przyznanie tytułu
Laur Wolontariatu dla organizacji ma możliwość złożenia wniosku z propozycją własnej kandydatury.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 13 listopada 2017 r. Decyduje data wpływu do urzędu.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here