Dzień Pracownika Socjalnego w DPS Złota Jesień w Raciborzu [ZDJĘCIA]

dzien pracownika socjalnego dps zlota jesien raciborz
Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu.

We wtorek w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu świętowano Dzień Pracownika Socjalnego.

Dzień Pracownika Socjalnego – 21.11.2017 r. W Polsce święto to jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.

- reklama -

Pracownik socjalny to człowiek nie tylko kierunkowo wykształcony, ale nade wszystko wrażliwy, wyrozumiały oraz uczulony na krzywdę i ludzkie cierpienie. Jan Paweł II w przemówieniu na forum ONZ w 1990 roku powiedział między innymi: „Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi”.

Ludzi potrzebujących profesjonalnej pomocy duchowej i materialnej nie brakuje, ale przybywa. Pracownicy takich instytucji państwa jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy dla bezdomnych , Ośrodki dla matki z dziećmi, sieć różnych placówek prowadzonych przez CARITAS, stowarzyszenia i organizacje społeczne wiedzą o tym najlepiej.

Pracownicy socjalni zawodowi czy społeczni muszą mieć otwarte serce na ludzką krzywdę, niesprawiedliwość, cierpienie i autentyczną biedę. Jednocześnie są zobligowani do niesienia pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Codzienny kontakt z ludźmi czy rodzinami patologicznymi nie wpływa obojętnie na psychikę pracownika podejmującego interwencje. Wynagrodzenia za tą trudną, czasami niebezpieczną pracę należą do niskich w naszym kraju.

W podobnej sytuacji znajdują się kuratorzy sądowi do spraw nieletnich. Wydziały Rodzinne i Nieletnich w sądach podejmują decyzje o całkowitym lub częściowym pozbawieniu praw rodzicielskich rodziców biologicznych. Decyzje o odbiorze dzieci i przewiezieniu ich do rodzin zastępczych lub Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych są wykonywane przez pracowników PCPR z udziałem kuratorów sądowych, a czasem wspierane przez policję. Obecnie pracownik socjalny ma uprawnienia do podejmowania osobiście natychmiastowych decyzji o zabraniu dziecka, gdy dzieje mu się drastyczna krzywda. Sąd na drugi dzień rozpatruje sprawę. Ofiarami takich sytuacji staje się dziecko które potem przez wiele lat przeżywa traumę

Coraz częściej zdarza się przemoc w rodzinie względem matki i dzieci ze strony pijanego ojca lub odwrotnie. Takie nieszczęścia niesie uzależnienie od alkoholu albo utajanie choroby psychicznej.

Ten sam pracownik socjalny musi starać się o pomoc osobom starszym, schorowanym, samotnym opuszczonym przez dzieci, posiadającym niskie dochody nie wystarczające na podstawowe utrzymanie.

W wielu przypadkach pracownik socjalny ma do czynienia z osobami roszczeniowymi, które za wszelką cenę domagają się nienależnej im pomocy. Często taka sprawa znajduje swój epilog w sądzie.

Wszechstronna działalność pracujących w sferze socjalnej powinna być właściwie doceniana przez społeczeństwo, państwo i samorządy terytorialne, nie tylko w Dniu Pracownika Socjalnego.

tekst: K.N.
fot. Katarzyna Przypadło

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here