„Program wyrównywania różnic między regionami III”

„Program wyrównywania różnic między regionami III”
„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. finansowanego ze środków PFRON.

- reklama -

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. finansowanego ze środków PFRON.

W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach:
– obszaru B – likwidacja barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
– obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
– obszaru D – likwidacja barier transportowych;
– obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:
1) obszar B – do 150.000,00 zł jednak nie więcej niż 25% wartości projektu, na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – do 34.000,00 zł jednak nie więcej niż 45% wartości projektu, na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów;
W przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych wartość dofinansowania nie może przekroczyć 55% wartości projektu, natomiast w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 65%.
4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych; jednak nie więcej niż 15% wartości projektu.

Beneficjentami programu mogą być:
– w ramach obszaru B – podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
– w ramach obszaru C – gminy i organizacje pozarządowe;
– w ramach obszaru D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy i organizacje pozarządowe oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
– w ramach obszaru E – gminy i organizacje pozarządowe.

Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here