Schronisko dla bezdomnych zwierząt szuka weterynarzy

Przedsiębiorstwo Komunalne sprawujące nadzór nad raciborskim schroniskiem prowadzi postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest opieka weterynaryjna nad zwierzętami. Oferty można składać do 22 grudnia br. Usługa ma być prowadzona przez 12 miesięcy.

- reklama -

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
– Stałą opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w Schronisku w ilości 140 psów i 30 kotów w zakresie:
a) szczepienia profilaktycznego przeciw chorobom zakaźnym,
b) leczenia zwierząt,
c) obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
d) znakowania zwierząt,
e) przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
f) usypiania ślepych miotów
g) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych mających miejsce na drogach gminnych z udziałem zwierząt.
– Świadczenia weterynaryjne odbywać się będą na zgłoszenie telefoniczne, elektroniczne bądź faxowe
– Zabiegi mogą być wykonywane również w gabinecie weterynaryjnym Wykonawcy – dot. zwierząt przywiezionych pojazdem Zamawiającego.
– Godziny zabiegów planowych w Schronisku: 9:00 do 16:00
– Ewentualne reklamacje dot. zamówienia mogą być złożone w terminie dwóch dni od wykonanej czynności weterynaryjnej.
– Opis przedmiotu zamówienia z wzorem oferty cenowej stanowi Załącznik Nr 1.
– Oferta powinna zawierać cenę oraz propozycje harmonogramu wykonywania świadczeń.

Wymagania dotyczące wykonania zadania:
Do wykonania zadania wymagane jest uprawnienie i minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie usług weterynaryjnych.

Szczegóły wraz z załącznikami na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here