Mieszko AD 2017. Rozdano Nagrody Starosty Raciborskiego [ZDJĘCIA]

Odyseusz Olbiński, Gala Mieszko AD 2017
Odyseusz Olbiński, Gala Mieszko AD 2017

Fundacja Intro Light, Stowarzyszenie Persona, firma Mieszko, bp Jan Kopiec i Bolesław Stachow otrzymali w tym roku Nagrody Starosty Raciborskiego, które rozdano już po raz dziesiąty.

W niedzielę w Domu Kultury Strzecha odbyła się uroczystość wręczenia nagród Mieszko AD 2017. Laureaci otrzymali statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego – wykonaną z brązu, dyplom i nagrodę finansową, a także kosz z lokalnymi produktami. Ta doroczna nagroda przyznawana jest osobom fizycznymi i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego. Gala odbyła się już po raz dziesiąty, a uświetniła ją muzyka w wykonaniu zespołu Pompa Band.

- reklama -

W dziedzinie kultury Starosta Raciborski Ryszard Winiarski wręczył nagrodę Fundacji Intro Light, twórcom Intro Festivalu. W dziedzinie społecznej statuetka Mieszka powędrowała do Stowarzyszenia Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nagrodę za promocję Ziemi Raciborskiej odebrała firma Mieszko S.A. Za całokształt działalności nagrodzono ks. bpa Jana Kopca. Nagrodę specjalną otrzymał artysta-fotografik Bolesław Stachow.

Fundacja Intro Light

Laureat jest twórcą i organizatorem imprezy pod nazwą Intro Festival na Zamku Piastowskim w Raciborzu, czyli międzynarodowego festiwalu muzyki elektronicznej i światła – najdynamiczniej rozwijającego się projektu w województwie śląskim polegającego na unikalnej i odważnej koncepcji łączenia historii z muzyką, technologią i sztuką światła dwudziestego pierwszego wieku. Dzięki bardzo wysokiemu poziomowi artystycznemu, towarzystwu zacnych patronów i coraz szerszej rzeszy odbiorców wydarzenie to wyrasta na jedną z wiodących marek promujących Raciborszczyznę. Tworzenie tego projektu poza aspektem artystycznym ma także wielką wartość społeczną polegającą na aktywizacji i współpracy wielu wolontariuszy i przedsiębiorstw. W czwartej edycji, w konkursie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Intro Festival otrzymał jedną z najwyższych not i dotacji. Impreza przyciąga społeczność z całej Polski. Fundacja Intro Light realizuje wewnętrzny projekt Intro 2020. Laureat poza niezliczoną ilością bardzo pozytywnych recenzji jest także finalistą Academy Virgin Mobile – konkursu pod patronatem Narodowego Centrum Kultury – na najbardziej innowacyjny projekt kultury, zdobywcą wielu wyróżnień, a także Nagrody Prezydenta Raciborza w dziedzinie kultury w dwa tysiące piętnastym roku.

Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie Persona powołane zostało w Raciborzu osiemnaście lat temu. Powstało w odpowiedzi na lokalne potrzeby społeczne dotyczące między innymi konsekwencji powodzi i ustrojowej transformacji. Pięć lat później stało się organizacją pożytku publicznego. Jego działanie dotyczy takich dziedzin życia jak zdrowie, pomoc społeczna i edukacja. Choć głównym terenem działania jest Ziemia Raciborska, to zasięgiem obejmuje cały kraj. Założycielami i członkami są m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, pracownicy pomocy społecznej oraz rodzice dzieci dotkniętych chorobami psychicznymi. Stowarzyszenie Persona działa na rzecz ochrony zdrowia psychicznego; na polu wczesnej profilaktyki, poprzez edukację zdrowotną, w sytuacjach aktualnych zagrożeń, zaburzeń i kryzysów psychicznych, oferując różne formy pomocy i wsparcia psychologicznego oraz prawnego i poprzez psychospołeczną rehabilitację oraz pomoc po przebytej chorobie, czyli profilaktykę następczą. Pomoc Stowarzyszenia kierowana jest do osób w różnym wieku, w tym również do dzieci i seniorów. Rocznie realizowanych jest około dziesięciu projektów na rzecz mieszkańców powiatu raciborskiego. Wszelka pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Persona jest członkiem Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Mieszko Spółka Akcyjna w Raciborzu

Mieszko Spółka Akcyjna to polska firma w branży cukierniczej występująca pod tą marką od 1993 r. roku po połączeniu Zakładów Cukierniczych Ślązak i Raciborzanka. Ale naprawdę swymi korzeniami sięga lat 60. XIX w.,  kiedy to Franz Sobtzik, znany ciastkarz i piekarz, otworzył w Raciborzu pierwszą cukiernię. Aktualnie Mieszko S.A. to dwa zakłady produkcyjne w Raciborzu. Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów cukierniczych, w szczególności pralin czekoladowych. Oferuje innowacyjne produkty oparte na szlachetnych składnikach naturalnego pochodzenia. Słodycze pod szyldem Mieszko – poza Polską – znane są na ponad sześćdziesięciu rynkach zagranicznych. Firma uczestnicząc w wielu krajowych i zagranicznych branżowych imprezach targowych, handlowych i kongresach nie kryje swoich korzeni i związków promując – między innymi w ten sposób – ziemię raciborską. Mieszko S.A. jest uczestnikiem Światowych Dni Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Ks. biskup Jan Kopiec

Profesor, doktor nauk teologicznych zakresie historii Kościoła, jest duchownym od 1972 r., kiedy to został wyświęcony jako kapłan diecezji opolskiej. Po dwudziestu latach kapłańskiej posługi przyjmuje w bazylice watykańskiej z rąk Jana Pawła II sakrę biskupią. Zostaje biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Od sześciu lat jest ordynariuszem diecezji gliwickiej. Oprócz studiów w seminarium duchownym ksiądz Jan Kopiec ukończył studia – historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i archiwistyczne w Rzymie. W 1998 roku uzyskuje habilitację na Wydziale Teologicznym KUL a pięć lat później tytuł belwederskiego profesora nauk teologicznych. Zainteresowania naukowe biskupa Jana Kopca koncentrują się wokół tematyki związanej z odnową trydencką w diecezji wrocławskiej, dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim, obecnej diecezji opolskiej oraz dziejów nuncjatury apostolskiej w osiemnastowiecznej Polsce.

Ks. bp Jan Kopiec od lat jest zaangażowany w sprawy powiatu raciborskiego, na każdą prośbę zawsze służy radą, pomocą i konsultacją. Chętnie uczestniczy w wydarzeniach i uroczystościach społecznych, samorządowych oraz przedsięwzięciach charytatywnych organizowanych na ziemi raciborskiej. Pełni także funkcję przewodniczącego Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym świątobliwej raciborskiej dominikanki Ofki – Eufemii.

Bolesław Stachow

Pochodzący z Podola artysta i fotografik Bolesław Stachow od prawie sześćdziesięciu lat związany jest z ziemią raciborską. Laureat to absolwent studiów socjo-psychologicznych opolskiej WSP i warszawskiego Studia Fotografii i Filmu. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem oryginalnej teorii fotografii jako języka obrazowego. Jego prace niejednokrotnie inicjowały ogólnopolskie sympozja fotograficzne pod nazwą „Problem języka fotografii”, a także „Obraz i słowo”. O swojej twórczości mówi, że kopiuje rzeczywistość, ale ponieważ coś mu zawsze w duszy gra, ten swój wewnętrzny świat chce pokazywać obrazami. Fotografię traktuje jako tworzywo z którego – w dalszym procesie twórczym – mogą powstawać ciekawe obrazy. W swoim zawodowym środowisku – jeśli chodzi o fotograficzne kolaże – znany jest jako twórca tzw. „raciborskiej szkoły montażu”. Sylwetka artysty eksponowana jest w wielu branżowych wydawnictwach; między innymi w „Międzynarodowej encyklopedii fotografów”, w „Antologii fotografii polskiej” i w almanachu „Mistrzowie polskiego pejzażu”. Bolesław Stachow jest autorem wielu autorskich albumów fotograficznych, ekspozycji i wystaw a także książek.

Katarzyna Przypadło

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj