UM zakończył ocenę wniosków w ramach PONE

Miasto Racibórz zakończyło ocenę wniosków złożonych w naborze konkursowym (od 1 lutego do 2 marca br.) w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz zastosowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Inwestorzy, których wnioskowane zadania zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty jej ogłoszenia zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:

- reklama -

1) zgody administratora/zarządcy budynku – w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą co najmniej:
a) informacje o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień, wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania zadania,
b) termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30 listopada 2018 roku);
3) kosztorysu zadania;
4) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
5) dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w § 33-36 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych.

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów przez inwestorów skutkować będzie skreśleniem ich zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania.

Jak jednocześnie informuje raciborski magistrat, w wyniku naboru wniosków na montaż urządzeń OZE nie została wyczerpana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie tego typu zadań – w związku z tym prowadzony jest dalszy nabór.

Wymiana starych źródeł ciepła i OZE – lista

publ. /k/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj