Zdobądź zawód i pracę dzięki CKZiU „Medyk” w Raciborzu

Zdobądź zawód i pracę dzięki CKZiU „Medyk” w Raciborzu
Słuchacze często łączą naukę na kierunku Technik masażysta na przykład z nauką zawodu Opiekuna medycznego. Dzięki temu, ich konkurencyjność i atrakcyjność na rynku pracy wzrasta.

Nieważne, ile masz lat – 20, 40 czy 60. Jeśli masz otwarty umysł, tryskasz entuzjazmem i poszukujesz pomysłu na siebie, przyjdź do nas – w „Medyku” zdobędziesz atrakcyjny zawód, który da Ci pracę na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Co oferujemy?

- reklama -

Przyjaźnie nastawieni, wysoko wykwalifikowani nauczyciele, indywidualne podejście do uczniów i słuchaczy czy nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu – raciborski „Medyk” oferuje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji na najwyższym poziomie i, co warto podkreślić, całkowicie bezpłatnie.

CKZiUWŚ „Medyk” w Raciborzu to nowoczesna szkoła dla młodzieży i dorosłych, w której kształcimy naszych słuchaczy na 10 atrakcyjnych kierunkach:
– Technik masażysta,
– Technik usług kosmetycznych,
– Technik sterylizacji medycznej,
– Terapeuta zajęciowy,
– Higienistka stomatologiczna,
– Asystentka stomatologiczna,
– Opiekun w Domu Pomocy Społecznej,
– Asystent osoby niepełnosprawnej,
– Opiekun medyczny,
– Opiekunka dziecięca.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku pracy, nasi uczniowie mają możliwość uzyskania dwóch kwalifikacji jednocześnie.

Jaki zawód warto wybrać?

Obecne trendy w służbie zdrowia ukierunkowane są na zapobieganie chorobom, co jest nie tylko tańsze, ale też ma korzystny wpływ na zdrowie całych pokoleń. W związku z tym, raciborski „Medyk” od wielu lat kształci higienistki stomatologiczne, a od tego roku szkolnego – również asystentki stomatologiczne. Dzięki nam, młodzież i osoby dorosłe zdobywają wiadomości i umiejętności pod okiem specjalistów w najnowocześniejszych centrach stomatologicznych Raciborza i okolic. Świetnie przygotowani absolwenci naszej szkoły bez problemu znajdują pracę w wyuczonym zawodzie. W trakcie nauki, szkoła daje także możliwość zdobycia drugiej kwalifikacji – Technika sterylizacji medycznej. Dodatkowe umiejętności higienistki wykorzystują w swojej późniejszej pracy w gabinetach stomatologicznych.

Zdobądź zawód i pracę dzięki CKZiU „Medyk” w Raciborzu

Dla osób, które chciałyby pracować z osobami niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku, nasza szkoła oferuje kierunek Asystenta osoby niepełnosprawnej, Opiekuna medycznego lub Opiekuna w Domu Pomocy Społecznej. Rolą Asystenta osoby niepełnosprawnej jest wpływanie na sposób postrzegania osób niepełnosprawnych w środowisku, Asystent staje się też rzecznikiem ich praw. Do głównych zadań asystenta należy wspieranie osób niepełnosprawnych w codziennym życiu, motywowanie do samodzielności i zaradności, stwarzanie warunków do udziału w życiu społecznym i zawodowym. Nasi uczniowie i słuchacze, wybierając kierunek Asystenta osoby niepełnosprawnej, Opiekuna medycznego lub Opiekuna w Domu Pomocy Społecznej, mogą jednocześnie realizować naukę na kierunku Terapeuta zajęciowy. Duże znaczenie w nauce tego zawodu ma korelacja między wiedzą ogólną i specjalistyczną. Uczniowie poznają różne metody i techniki pracy z zakresu szeroko pojętej arteterapii, socjoterapii oraz kinezyterapii. Niezbędne do przyszłej pracy w tym zawodzie są również kształtowane i rozwijane w szkole umiejętności komunikacji interpersonalnej. Słuchacze poznają sposoby komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, w tym także – metody komunikacji alternatywnej.

Zdobądź zawód i pracę dzięki CKZiU „Medyk” w Raciborzu

Raciborski „Medyk” prowadzi również nabór na kierunek Opiekunka dziecięca, na którym, w czasie 4 semestrów nauki, uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę z zakresu pielęgnowania, opieki i wychowania dzieci zdrowych, chorych i niepełnosprawnych w wieku 0-4 lat. Zajęcia prowadzone są w pracowniach szkolnych, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Psychologia, wychowanie muzyczne, plastyczne, literatura, język angielski i migowy to tylko niektóre przedmioty, jakie realizowane są ze słuchaczami na tym kierunku. Zajęcia praktyczne w żłobku, przedszkolu i na oddziale dziecięcym pozwalają przyszłym opiekunkom na doskonalenie umiejętności opieki nad dzieckiem w warunkach naturalnych.

Opiekunka dziecięca zaspokaja podstawowe potrzeby biologiczne i psychospołeczne powierzonych jej opiece dzieci. Prowadzi z dziećmi zabawy ogólnorozwojowe, dobierając ich rodzaj do wieku i możliwości dziecka. Opiekunki dziecięce znajdują zatrudnienie w domach małego dziecka, żłobkach, przedszkolach, szpitalach, sanatoriach oraz w opiece domowej w charakterze niani. Mają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i podjęcia pracy poza granicami kraju. Rynek pracy poszerza się również o coraz liczniej powstające w miastach tzw. „sale zabaw” dla dzieci. Najmłodsi znajdują tam opiekę na kilka godzin lub mają okazję przeżycia niepowtarzalnej uroczystości urodzinowej. Każda absolwentka naszej szkoły jest przygotowana do pracy jako wspaniały animator dziecięcych zabaw.

Zdobądź zawód i pracę dzięki CKZiU „Medyk” w Raciborzu

Masażysta to z kolei odpowiedzialny zawód medyczny, który wiąże się z indywidualną pracą z pacjentem. Jest to odpowiedni kierunek dla osób, które chcą pomagać ludziom w odzyskiwaniu ich zdrowia. Masażyści mogą w przyszłości specjalizować się również w zabiegach o charakterze odnowy biologicznej, w sporcie, w kosmetologii i innych formach szeroko rozumianego dbania o siebie. Absolwenci naszej szkoły pracują w klubach sportowych, centrach odnowy biologicznej, szpitalach, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, a także prowadzą swoje gabinety masażu. Liczba godzin zajęć praktycznych w „Medyku” jest wyższa niż na fizjoterapii, co pozwala uczniom na lepsze ukształtowanie swoich umiejętności i zdolności manualnych. Raciborski „Medyk” oferuje rozszerzony program np. w zakresie kompleksowej terapii obrzęków według dr Asdonka. Szkoła daje również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, wykraczających poza jej program, np. z zakresu refleksologii, masażu hawajskiego, polinezyjskiego, pałeczkami bambusowymi, gorącymi kamieniami, kinesiotapingu czy masażu bańką chińską. Słuchacze często łączą naukę na kierunku Technik masażysta na przykład z nauką zawodu Opiekuna medycznego. Dzięki temu, ich konkurencyjność i atrakcyjność na rynku pracy wzrasta.

Z jakiej oferty najchętniej korzystają słuchacze?

Ogromną popularnością w naszej szkole cieszy się kierunek Technik usług kosmetycznych. Uczniowie nabywają na nim umiejętności w zakresie pielęgnacji twarzy, ciała oraz dłoni i stóp w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Szkoła współpracuje z najlepszymi firmami oraz salonami kosmetycznymi w regionie. Uczniowie szkoły dla młodzieży, w trakcie kształcenia, mogą jednocześnie podjąć naukę na kierunku Technik sterylizacji medycznej, co daje im możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Dla naszych uczniów organizujemy też dodatkowe szkolenia i pokazy z zastosowaniem najnowszych trendów w kosmetologii i wizażu.
Osobom, które nie posiadają średniego wykształcenia, proponujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu Technik usług kosmetycznych oraz Opiekun medyczny.
Dla wszystkich naszych uczniów oferujemy też całkowicie bezpłatne kursy:
– doradca żywieniowy – 120 godzin,
– opieka nad dzieckiem zdrowym i chorym – 160 godzin,
– wizaż i stylizacja – 40 godzin,
– aktywizacja seniora – 80 godzin.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły!

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W RACIBORZU
„MEDYK”
47-400 RACIBÓRZ ul. WARSZAWSKA 7
TEL. 324153244
www.medykraciborz.com.pl
e-mail – [email protected]

artykuł sponsorowany

fot. „MEDYK” Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here