Ponad 2 mln złotych na remont inspektoratu ZUS w Raciborzu [ZDJĘCIA]

Racibórz: Trwają prace budowlane w ZUS. Powstanie m.in. nowy parking

Prace budowlane obejmują m.in. modernizację sali obsługi klientów, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz budowę parkingu.

W budynku inspektoratu ZUS w Raciborzu przy ul. Łąkowej 28 trwają prace budowlane. Roboty, w zakresie modernizacji sali obsługi klientów, wykonania wentylacji mechanicznej oraz budowy parkingu na terenie inspektoratu ZUS wraz z budową odwodnienia, oświetlenia parkingu i nowymi nasadzeniami, kosztować mają w sumie ponad 2 mln 133 tys. zł. Zamówienia na wykonanie robót budowlanych są realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

- reklama -

Sala Obsługi Klientów zgodna z RODO?

– Prowadzona modernizacja sali obsługi klientów ma na celu uzyskanie prawidłowej organizacji obsługi klientów, wdrożenie ustalonych standardów i wymagań w celu podniesienia jakości obsługi, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności, integralności i ochrony danych osobowych – wyjaśnia regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego, Beata Kopczyńska.

Za 603,2 tys. zł na parterze budynku wyodrębniona zostanie strefa oczekiwania. Dogodniej usytuowane zostaną również stanowiska merytoryczne.

Obecnie obsługa klientów przebiega bez zakłóceń i odbywa się w części dostępnej od wejścia przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

Racibórz: Remont w inspektoracie ZUS
W ramach trwającego w ZUS w Raciborzu remontu, przeprowadzane są m.in. prace wewnątrz budynku.

Wentylacja mechaniczna budynku

– W lipcu 1997 r., podczas powodzi, budynek ZUS został zalany, nastąpił wyciek oleju opałowego. Pomimo wyremontowania samego budynku, zapachy oleju w dalszym ciągu były odczuwalne i dokuczliwe, także dla klientów – wyjaśnia Beata Kopczyńska.

Dlatego w budynku zaplanowano wykonanie układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego oraz ze schładzaniem w centrali powietrza nawiewanego.

Wentylacja mechaniczna ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracownikom ZUS oraz odpowiednie warunki do przyjmowania klientów. Jednocześnie instytucja będzie spełniała wymogi budynków użyteczności publicznej w aspekcie prawa budowlanego i innych przepisów.

Na etapie prac prowadzonych przy wykonaniu wentylacji, pracownicy komórek merytorycznych zostali przeniesieni do rybnickiej siedziby ZUS.

Zgodnie z zawartą umową, wartość robót budowlanych wynosi 592,9 tys. zł.

Racibórz: Remont w ZUS
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie 31 nowych miejsc parkingowych.

Kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych

Niecały milion złotych zostanie przeznaczony na zagospodarowanie terenu wokół budynku inspektoratu ZUS. Dotychczas, pod siedzibą ZUS w Raciborzu usytuowanych było tylko 5 miejsc parkingowych. – Wobec tego, że była to ilość niewystarczająca dla potrzeb obsługi klientów i działalności inspektoratu, wykorzystywany jest parking Starostwa Powiatowego w Raciborzu usytuowany w sąsiedztwie budynku, na terenie należącym do Skarbu Państwa, na podstawie zawartej umowy najmu – tłumaczy regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Ustalając przeznaczenie terenu, określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu nieruchomości ZUS, w ramach inwestycji przewidziano wykonanie w sumie 31 miejsc parkingowych, zarówno przed, jak i za budynkiem, w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku, w sąsiedztwie podjazdu.

W ramach inwestycji wykonane zostaną również prace przy odwodnieniu parkingu poprzez budowę kanalizacji deszczowej, a także oświetlenie parkingu, monitoring i nowe nasadzenia.

Wartość tych robót budowlanych wyniesie dokładnie 937,7 tys. zł.

Wszystkie prace prowadzone są na podstawie umów zawartych w maju 2018 r. i potrwać mają do końca lipca br.

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here