PUP ma pieniądze na szkolenia zawodowe

0
wyższe zasiłki z opieki społecznejPUP Racibórz: Dotacje na szkolenia zawodowe bezrobotnych
Pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach zajmujących się handlem są najgorzej opłacaną grupą - tak wynika z badań GUS. fot.: pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu posiada środki Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację indywidualnych szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych.

Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych realizowane są w ramach:

- reklama -

1. Bonu szkoleniowego dla osób do 30. roku życia, którego przyznanie następuje na podstawie uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W ramach bonu szkoleniowego, którego wartość wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia, mogą być sfinansowane koszty:
– jednego lub kilku szkoleń – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
– niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
– przejazdu na szkolenie w wysokości do 200 złotych – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu;
– zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości do 1 500 złotych – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu.

2. Trójstronnej umowy szkoleniowej, zawieranej pomiędzy urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową. O zawarcie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić (na okres co najmniej 6 miesięcy, w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony) osoby bezrobotne, skierowane przez urząd na szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.

– Wobec powyższego zachęcamy osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. urzędzie pracy oraz pracodawców do składania wniosków – zaprasza PUP.

Szczegółowe informacje o środkach na szkolenia można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, I piętro, pok. 17.

publ. /k/
Fot. pixabay

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here