Ponad 4,2 mln złotych na uzbrojenie Strefy Ekonomicznej

Strefa Ekonomiczna uzbrojona dzięki środkom europejskim Miasto Racibórz

Miasto pozyskało ponad 4,2 miliona złotych na projekt uzbrojenia Strefy Ekonomicznej. Dofinansowanie na wszystkie prace uzyskano ze środków europejskich.

Na dobrej jakości infrastrukturę techniczną, która pozwala ściągnąć do KSSE inwestorów, miasto przeznaczyło już ponad 6,1 miliona złotych. Jednak pieniądze te w większej części nie pochodziły z miejskiego budżetu. Urząd Miasta Racibórz uzyskał na wszystkie prace obejmujące uzbrojenie terenów objętych KSSE dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości ponad 4,2 miliona zł. Środki te zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.To właśnie dzięki tym finansom został zrealizowany projekt o nazwie „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”.

- reklama -

Dofinansowanie objęło: opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, nadzór inwestorski, nadzór autorski, roboty budowlane, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan oraz dostawę i wykonanie nasadzeń zastępczych drzew ozdobnych i krzewów.

Koszt zagospodarowania „starej strefy” to 2 300 845,84 zł. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu w wysokości 1 811 669,37 zł.

Uzbrojenie nowej części KSSE objęło budowę drogi dojazdowej publicznej i drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i chodnikiem oraz przebudowę sieci teletechnicznej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podłączeniami do działek, budowę przepompowni ścieków deszczowych i o zbiornika retencyjnego, budowę przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem elektrycznym, budowę sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do działek. Tu wartość inwestycji sięgnęła 3,8 mln zł, z czego dofinansowanie jakie pozyskano to prawie 2,4 mln.

oprac./A/

fot. UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj