Wyższe zasiłki z opieki społecznej

0
wyższe zasiłki z opieki społecznejPUP Racibórz: Dotacje na szkolenia zawodowe bezrobotnych
Pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach zajmujących się handlem są najgorzej opłacaną grupą - tak wynika z badań GUS. fot.: pixabay.com

Od 1 października 2018 r. obowiązywać będą zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadcpolszeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

- reklama -

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (wzrost o 11%)
  • dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 3%)

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645 zł (wzrost o 7%),
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

– kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %)

– kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o 3%)

  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%)
  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%)

oprac./A/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here