Program „Powiat 5.0” – Kandydaci do rady powiatu z KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

0
kww Razem dla Ziemi Raciborskiej

Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ” tworzą ludzie kompetentni oraz wrażliwi na potrzeby mieszkańców – przygotowani, aby działać na rzecz rozwoju Powiatu Raciborskiego. Funkcjonujemy od kilkunastu lat. Powstaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenia bezpartyjnych samorządowców reprezentujących wszystkie gminy Powiatu Raciborskiego. Nasze listy ułożone są alfabetycznie, nie mamy tzw. „jedynek”, u nas każdy może być liderem…

kww razem dla ziemi raciborskiej

- reklama -

 

Program „Powiat 5.0” to 5 filarów działania każdy po 5 zadań na 5 lat kadencji. Program jest ambitny i przemyślany, wynikający z oczekiwań i rozmów z mieszkańcami i co istotne – nie jest wyłącznie obietnicą… jest po prostu realny. Co planujemy zrealizować
w najbliższych latach prezentujemy Państwu poniżej…

Komunikacja 5.0
– Utworzenie funduszu dróg powiatowych
– Budowa ścieżek rowerowych przy drogach łączących gminy
– Jeden bilet komunikacji miejskiej i PKS w Raciborzu
– Nowe autobusy we flocie PKS
– Działania na rzecz budowy obwodnicy Raciborza i modernizacji dróg wojewódzkich w kierunku Rybnika i Gliwic

Edukacja 5.0
– Dodatkowe zajęcia z edukacji cyfrowej i biznesowej w szkołach średnich
– Termomodernizacja budynku „Gastronomika” w CKZiU nr 1
– Rozbudowa bazy sportowej w powiatowych szkołach – „Ekonomik” i II LO
– Utworzenie bursy szkolnej dla uczniów spoza powiatu
– Zwiększenie wsparcia finansowego dla PWSZ w Raciborzu

Zdrowie 5.0
– Rozbudowa parkingu szpitala przy ul. Gamowskiej
– Zwiększenie kontraktu z NFZ na wynagrodzenia pracowników szpitala
– Termomodernizacja obiektów szpitala przy ul. Gamowskiej
– Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego tzw. SOR
– Działania na rzecz likwidacji niskiej emisji w powiecie

Pomoc społeczna 5.0
– Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niepełnosprawnych tzw. ZAZ
– Rozszerzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych
– Wsparcie działalności Seniorów w środowisku lokalnym
– Zwiększenie finansowania pieczy zastępczej
– Kontynuacja likwidacji barier architektonicznych w jednostkach powiatowych

Kultura i Sport 5.0
– Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych
– Wspieranie finansowe organizacji imprez artystycznych i sportowych
– Kontynuacja przyznawania nagród „Mieszko” m.in. w dziedzinie kultury
– Kontynuacja przyznawania nagród w dziedzinie sportu dla zawodników i trenerów
– Regionalizm i tradycja podstawą edukacji historii lokalnej

KWW RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ – WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

www.rdzr.iem.pl

Finansowane z Komitetu Wyborczego Wyborców „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here