Grzywna za niewypełnienie obowiązku usuwania śniegu z dachu i sopli

0
grzywna za nieodśnieżony dach

W związku z intensywnymi opadami śniegu policja przypomina o obowiązku, jaki spoczywa na właścicielach oraz administratorach budynków.

Obowiązek usuwania zalegającego śniegu z dachów oraz sopli jest ważny, ze względu na zagrożenie jakie niesie jego niewypełnienie. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe takie jak hipermarkety, hale targowe oraz sportowe, a także magazyny. Spadające z dachów nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić człowieka.

- reklama -

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami, a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. Zgodnie z art. 91a Prawa Budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Policja apeluje także o odśnieżanie chodnika i utrzymanie czystości w rejonie nieruchomości. Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

/fot. freepik oprac. kc/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here