Na Śląsku skontrolowano 76 escape roomów. 7 z nich zamknięto.

0
Urząd Wojewódzki w Katowicach ogłosił wyniki kontroli escape roomów

Po tragedii w Koszalinie Państwowa Straż Pożarna (PSP) na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, rozpoczęła kontrole przeciwpożarowe w podobnych obiektach na terenie całego kraju.

Dzisiaj (11.01) wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek wraz ze śląskim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. Jackiem Kleszczewskim oraz zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariuszem Krzystyniakiem i zastępcą śląskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego Magdaleną Machą przedstawili wyniki przeprowadzonych w regionie kontroli.

- reklama -

Kontrole escape roomów w regionie

W województwie śląskim skontrolowano 76 tego typu miejsc. – Część escape roomów została zamknięta z uwagi na nieprawidłowości, zostały również nałożone mandaty karne – powiedział wojewoda Jarosław Wieczorek podczas briefingu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

– Wszyscy funkcjonariusze pomimo weekendu sprawnie przeprowadzili kontrole. W efekcie kontroli Państwowej Straży Pożarnej nałożono 5 mandatów karnych, 7 obiektów zostało zamkniętych. 4 obiekty nie zostały udostępnione przez właścicieli, ale lokale te są zamknięte – podkreślił komendant Jacek Kleszczewski. Aż 37 obiektów nie było dostatecznie dostosowanych do tego typu działalności. Podczas briefingu szef Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach apelował do użytkowników, by uważnie sprawdzać, czy lokal jest bezpieczny (np. wyposażony w gaśnice, znaki ewakuacyjne).

Escape roomy w województwie śląskim kontrolowali także inspektorzy budowlani. Jak mówi Magdalena Macha, zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, trudność sprawiało znalezienie wszystkich tego typu miejsc. Nieprawidłowości wskazano w około 1/3 skontrolowanych pokojów zagadek, a dotyczyły nie tylko ochrony przeciwpożarowej, ale również nielegalnej zmiany sposobu użytkowania, braku dokumentacji czy braku protokołów z kontroli okresowych.

– Apeluję, by przekazywali Państwo informacje, by roztropność i przezorność obywateli była na co dzień. Bardzo dużo zależy od tego, czy obywatel odpowiednio zareaguje i będzie dbał o bezpieczeństwo swoje, najbliższych i sąsiadów – zwrócił się do dziennikarzy wojewoda Wieczorek.

Na tym jednak nie kończą się działania służb. Poszukiwane będą następne obiekty, które powinny zostać skontrolowane. Kontrolą mają zostać również objęte strzelnice laserowe.

Kontrole escape roomów w całej Polsce

W trakcie kontroli stwierdzono ogółem prawie 1,6 tys. nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym prawie 600 w zakresie warunków ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami stanowiła około 87 proc. wszystkich skontrolowanych lokali. Dla 53 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, a w 40 przypadkach nałożono grzywny w drodze mandatu karnego.

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji np. elektrycznych i grzewczych.

MSWiA pracuje nad zmianą przepisów ws. ochrony przeciwpożarowej budynków

Uszczegółowienia wymagają przepisy ws. ochrony przeciwpożarowej budynków dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Chodzi o lokale, w których organizowane są gry lub zabawy, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników.

– Jest w tej chwili procedowany bardzo ważny dokument, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tak, aby unormować tego typu działalność gospodarczą i aby te wymogi dotyczące bezpieczeństwa uczestników w tych obiektach były o jak najwyższym standardzie – dodał wojewoda.

Zgodnie z projektowanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Takiego sprawdzenia dokonuje się z udziałem rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub osób posiadających ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

W projekcie rozporządzenia przewidziano ponadto, aby o sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia MSWiA.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów został przekazany do konsultacji międzyresortowych.

Bezpieczeństwo zimą

Zima to czas trudnych warunków atmosferycznych – wcześniej zapada zmrok, a poruszanie po drogach wymaga jeszcze większej ostrożności. Niedawno w związku z obfitymi opadami śniegu i dużą liczbą narciarzy, którzy przyjechali do Szczyrku, jazda po mieście była utrudniona. Wczoraj w tym mieście Policja przeprowadziła kontrolę. – Nastąpiła zmiana organizacji parkowania, by służby mogły przystąpić do odśnieżania. Dziś będzie postawione nowe oznakowanie – powiedział zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach Mariusz Krzystyniak.

Podczas dzisiejszego briefingu szef śląskich strażaków przypomniał o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

Zima niesie też zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych. Z myślą o nich już od listopada w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach pod numerem 987 działa infolinia. Pod tym numerem można uzyskać informację na temat danych teleadresowych noclegowni, ogrzewalni oraz innych punktów pomocy doraźnej na terenie województwa śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne są w wykazie pod linkiem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry

/EmZet/

#uw Katowice

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here