Prezydent Dariusz Polowy spotkał się w z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Tematem były stacje pomiarowe.

Dariusz Polowy prowadził rozmowy w sprawie stacji pomiarowych, monitorujących stan powietrza.

Walka ze złym stanem powietrza w Raciborzu napotykała do tej pory wiele przeszkód. Jedną z przyczyn było to, że miasto nie dysponowało wiarygodnymi danymi na ten temat. W sąsiednich miastach od lat funkcjonują certyfikowane stacje pomiaru jakości powietrza, które na bieżąco przesyłają wyniki do wojewódzkiego i krajowego systemu Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tak zebrane dane pomagają samorządom w pozyskiwaniu środków rządowych na inwestycje poprawiające jakość powietrza.

11 stycznia 2019 r. w powyższej sprawie Prezydent Raciborza Dariusz Polowy spotkał się w Warszawie z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko. Prezydent wyjaśnił na czym polega problem naszego miasta i zabiegał o wsparcie. Bardzo wymowna okazała się mapa lokalizacji funkcjonujących stacji pomiarowych. Paweł Ciećko z przychylnością odniósł się do problemów Raciborza i obiecał pomóc w pozyskaniu urządzenia pomiarowego. Pierwszym etapem tej pomocy jest zlecenie wizji lokalnej, podczas której eksperci GIOŚ-u ocenią możliwości instalacji i lokalizacji dla certyfikowanej stacji monitorowana powietrza w Raciborzu.

- reklama -

Działanie powyższe wpisuje się w postulaty mieszkańców oraz radnych Raciborza, apelujących o działania zmierzające do poprawy czystości biosfery miasta. Pozyskanie certyfikowanej stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza było też wpisane w program wyborczy prezydenta Dariusza Polowego. Stacja, o którą miasto stara się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska ma zostać w całości sfinansowana ze środków rządowych. Rolą samorządu pozostaje jedynie przekazanie gruntu pod tę instalację oraz pokrycia kosztów eksploatacyjnych.

Publ.:/EmZet/
#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here