Gizela Górecka została sołtysem wsi Ruda Kozielska

0
W Rudzie Kozielskiej sołtysem wsi została Gizela Górecka

4 lutego 2019 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Rudzie Kozielskiej, odbyło się zebranie wiejskie zwołane zarządzeniem Burmistrza dla dokonania wyboru organów sołectwa. W zebraniu wzięło udział 79 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

W głosowaniu tajnym, Sołtysem wsi Ruda Kozielska jednogłośnie została wybrana Gizela Górecka.
W skład dwunastoosobowej Rady Sołeckiej wybrani zostali: Magdalena Alszer, Adam Rabiej, Aldona Szostak, Gizela Wieczorek, Robert Kluger, Jerzy Pokidaniec, Maciej Sowa, Dawid Wieczorek, Janusz Górecki, Mateusz Widera, Józef Strzedula. Karol Miera.

- reklama -

EmZet
#UM KR

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here