Rafamet z kolejnymi kontraktami. Jaki wynik finansowy spółki z Kuźni Raciborskiej?

0

Spółka Rafamet podała informacje o kolejnych zleceniach w swoim portfelu. Chodzi o trzy nowe kontrakty z: ThyssenKrupp Industrial Solutions (Perú) S.A., NEWAG S.A. z Nowego Sącza oraz STADLER SERVICE AG ze Szwajcarii. Spółka prezentuje ponadto wstępne wyniki finansowe za poprzedni rok.

Jak czytamy w komunikacie:

- reklama -

1) skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową RAFAMET:

– wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 121.316 tys. zł i były wyższe o 9.517 tys. zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2017 roku, co stanowi wzrost o 8,5%,
– wstępny zysk brutto na sprzedaży wyniósł 26.232 tys. zł. i był niższy o 15 tys. zł od zysku brutto na sprzedaży osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 0,1%,
– wstępny zysk na działalności operacyjnej wyniósł 3.155 tys. zł. i był niższy o 237 tys. zł od zysku na działalności operacyjnej osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 7%,
– wstępny zysk netto wyniósł 771 tys. zł. i był wyższy o 67 tys. zł od zysku netto osiągniętego za 2017 r., co stanowi wzrost o 9,5%,
– suma bilansowa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 202.208 tys. zł i była wyższa o 6.511 tys. zł od sumy bilansowej z dnia 31.12.2017 r., co stanowi wzrost o 3,3%.

2) jednostkowe wyniki finansowe osiągnięte przez RAFAMET S.A.:
– wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 82.339 tys. zł i były wyższe o 928 tys. zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2017 roku, co stanowi wzrost o 1,1%,
– wstępny zysk brutto na sprzedaży wyniósł 19.753 tys. zł. i był niższy o 888 tys. zł od zysku brutto na sprzedaży osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 4,3%,
– wstępny zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1.594 tys. zł. i był niższy o 1.069 tys. zł od zysku na działalności operacyjnej osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 40,1%,
– wstępny zysk netto wyniósł 69 tys. zł. i był niższy o 1.011 tys. zł od zysku netto osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 93,6%,
– suma bilansowa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 171.646 tys. zł i była wyższa o 3.395 tys. zł od sumy bilansowej z dnia 31.12.2017 r., co stanowi wzrost o 2%.

Trzy nowe kontrakty:
ThyssenKrupp Industrial Solutions (Perú) S.A. na dostawę tokarki karuzelowej KCI 500 N. o wartości 2,1 mln euro (9,01 mln zł) z terminem na sierpień 2020 r.;

NEWAG S.A. z Nowego Sącza na dostawę, montaż i uruchomienie tokarki portalowej z napędem ciernym typu UFD 140 N oraz dwóch sztuk tokarek kłowych typu TCG 135 N. o wartości 9,43 mln zł z terminem przekazania do eksploatacji na marzec 2020 r.

STADLER SERVICE AG ze Szwajcarii na tokarkę podtorową UGE 300 N dla zakładu w Baku w Azerbejdżanie o wartości 939,6 tys. euro, czyli 4.04 mln zł. Termin przekazania do eksploatacji obrabiarki ustalono na koniec grudnia 2019 r.

/oprac. eu/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here