Nauczyciele z Kuźni Raciborskiej oburzeni komunikatem burmistrza – Pawła Machy

7
sesja rady powiatu
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska - Paweł Macha

Nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli z terenu gminy Kuźnia Raciborska postanowili odnieść się w liście otwartym do, ich zdaniem, insynuacji, których dopuścił się burmistrz Paweł Macha. Poniżej publikujemy pełną treść listu:

LIST OTWARTY

- reklama -

Drodzy Rodzice, Szanowny Panie Burmistrzu!

Po zapoznaniu się z informacją Burmistrza z dn. 8.04.2019 r. zamieszczoną na stronie internetowej naszej gminy, postanowiliśmy się odnieść do zawartych w niej treści:
1. Strajkujemy, ponieważ strajk jest ostatnim etapem sporu zbiorowego z rządem, który rozpoczął się kilka miesięcy temu. Nie świadczy on o naszym „braku odpowiedzialności za swój zakład pracy i braku odpowiedzialnego podejścia do pracy” (cytat za wypowiedzią z informacji Burmistrza na stronie U.G.). Jest on po prostu naturalnym efektem braku porozumienia z rządem.
2. „Sytuacja kryzysowa, z jaką mamy do czynienia w związku ze strajkiem w placówkach oświatowych, skłania do refleksji na temat funkcjonowania oświaty w Gminie Kuźnia Raciborska. Szkoły niepubliczne, nie samorządowe i prywatne nie przystąpiły do strajku. Może to jest pomysł na sprawne, efektywne prowadzenie nauczania w naszej gminie?”
Fragment ten odczytujemy jako insynuacje jakoby dotychczasowe nauczanie w naszej gminie było niesprawne i prowadzone nieefektywnie. Nie zgadzamy się z tym, ponieważ efekty nauczycielskiej pracy może zauważyć każdy, kto chociaż na chwilę przestąpił próg gminnych szkół i przedszkoli, zawitał na ich strony internetowe, czy szkolnego lub przedszkolnego Facebooka. Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów, również w konkursach kuratoryjnych, a przedszkolaki w konkursach ogólnopolskich. Ponadto absolwenci szkół z terenu gminy Kuźnia Raciborska są cenieni i cieszą się bardzo dobrą opinią w szkołach ponadpodstawowych np. w Raciborzu.
3. Tabela zawierająca sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Kuźnia Raciborska w 2018 roku w placówkach publicznych wprowadza w błąd.
Słowo „średnich” jest w tym przypadku słowem-kluczem, ponieważ realnie nauczyciele nie otrzymują tak wysokich wynagrodzeń. Owe „średnie” to również wypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki funkcyjne, motywacyjne , których nie otrzymują wszyscy nauczyciele. Podane kwoty są ponadto kwotami brutto!
Jako dowód publikujemy tabelę ujętą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. Zawiera ona kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z ustawą jest to podstawowy składnik pensji, wyrażony w kwocie brutto, od którego odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Na zakończenie chcielibyśmy przypomnieć dlaczego bierzemy udział w strajku, podobnie jak ok. 80% naszych koleżanek i kolegów w całej Polsce.

Szanowni Państwo!
Strajkujemy, ponieważ:
– zależy nam na dobrej edukacji dzieci i młodzieży
– troszczymy się o przyszłość zawodu nauczyciela
– chcielibyśmy dotrzeć z informacją do społeczeństwa, że zmiany, które weszły w życie w ostatnich latach nie zlikwidowały problemów, z jakimi boryka się współczesna szkoła, czy przedszkole a tylko je pogłębiły, ze szkodą dla uczniów i nauczycieli.
– pragniemy spokoju i stabilizacji dla wszystkich pracowników oświaty
– leży nam na sercu poszanowanie zawodu nauczyciela od wielu lat borykającego się ze zmianami i reformami, którego zdania nikt nie bierze pod uwagę.
– chcemy wreszcie aby państwo wzięło na siebie większą odpowiedzialność za funkcjonowanie szkół i przedszkoli w Polsce, odciążając tym samym fundusze samorządowe.
(wszystkie powody i inne informacje na temat protestu można znaleźć na portalu http://www.tylkokuznia.info/)

Jednocześnie chcemy poinformować, że biorąc pod uwagę dobro naszych dzieci, zdecydowaliśmy, że wspomożemy nasze placówki w przeprowadzeniu egzaminów. Nie znaczy to rezygnacji ze strajku, nie robimy tego również ze względu na naciski ze strony władz, ale zdajemy sobie sprawę, że nasza pomoc jest w tej trudnej sytuacji niezbędna. Strajk będzie kontynuowany, popierają nas również katecheci, którzy w tym proteście nie mogą brać udziału.

Z poważaniem :
Nauczyciele i pracownicy Szkół i Przedszkoli z terenu gminy Kuźnia Raciborska

EmZet

- reklama -

7 KOMENTARZE

  1. PiS potrzebuje wyborców potulnych i strachliwych. Najlepiej niewykształconych a jeżeli już, to na poziomie katechiznu. Tak aby tupnięcie Króla Polski powodowało powszechny płacz i bicie w dzwony….

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here