Prezydent Dariusz Polowy powołał nową Konsultacyjną Radę Gospodarczą

Dariusz Polowy - Prezydent Miasta Racibórz
Prezydent Dariusz Polowy Fot. archiwum portalu

Dziś (31.05) kończy się kadencja Konsultacyjnej Rady Gospodarczej. Prezydent miasta Dariusz Polowy, wydał zarządzie w którym powołuje członków Rady na kolejną, trzecią już kadencje. W radzie zasiądą przedsiębiorcy, urzędnicy miejscy i powiatowi, jak i przedstawiciele raciborskiego środowiska akademickiego. Łącznie 25 osób.

Rada Konsultacyjna sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Racibórz, reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania Prezydenta Miasta Racibórz swą wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów gospodarki miasta.

- reklama -

Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta, może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz mających wpływ na jego gospodarkę.

Konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez Prezydenta Miasta Racibórz, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście. Rada może konsultować i wydawać opinie dotyczące spraw zgłoszonych przez Prezydenta, członków Rady oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku. Każdy przedsiębiorca działający na obszarze Raciborza lub chcący na jego obszarze rozpocząć taką działalność może zgłosić wniosek do rozpatrzenia przez Radę.
Wniosek powinien dotyczyć istotnych spraw gospodarczych miasta i zawierać uzasadnienie. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny.

W skład Rady wchodzą:
• przedstawiciele środowiska gospodarczego Raciborza,
• przedstawiciele władz samorządowych na szczeblu miejskim i powiatowym,
• przedstawiciele środowiska naukowego związanego z gospodarką.

W skład nowej Konsultacyjnej Rady Gospodarczej zostali powołani:
1) Ireneusz Burek SOFT – IB;
2) Aleksander Gromotka – DUTCHABLES s.c.;
3) Romuald Kalyciok – SUNEX s.a.;
4) Konrad Migocki – Raciborska Izba Gospodarcza;
5) Albert Polak – Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe KOLTECH Sp.z o.o.;
6) Paweł Strózik – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu;
7) Janusz Szlapański – Raciborska Izba Gospodarcza;
8) Marek Kurpis – Wicestarosta Powiatu Raciborskiego;
9) Grzegorz Kremer – Stowarzyszenie Pracodawców Śląskich;
10) Krzysztof Fiołka – Przedsiębiorstwo Instalacyjne;
11) Robert Rumpel – Neomax Sp. z o.o.;
12) Maria Smyczek – Cech Rzemiosł Różnych;
13) Józef Galli – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Racibórz;
14) Wojciech Kamiński – Migawka CAFE;
15) Waldemar Wojna – IPL Solutions Sp. z o.o.;
16) Jan Opolony – Auto Centrum Opolony;
17) Bartłomiej Śliwiński – METENI CONSULTING Sp. z o.o.;
18) Artur Zdrzałek – Art – Bud Sp.z o.o.;
19) Andrzej Kasprzycki – TechControl s.c.;
20) Grzegorz Wawoczny – Wydawnictwo i Agencja Informacyjna „WAW”;
21) Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz;
22) Michał Fita – I Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz;
23) Dominik Konieczny – II Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz;
24) Anna Kobierska – Mróz – Naczelnik Wydziału Rozwoju;
25) Wojciech Hipnarowicz – Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora.

EnDe

 

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here