Główny wykonawca zbiornika Racibórz Dolny – BUDIMEX S.A. – wygrywa przed TSUE. Chodzi o VAT

0
Zbiornik Racibórz Dolny, jest w ostatniej fazie budowy. Głównym wykonawcą jest spółka Budimex S.A. fot.: D. Niestroj

Spór Budimexu z fiskusem dotyczył zdefiniowania „momentu” wykonania usługi budowanej, a co za tym idzie powstaniu obowiązku podatkowego.

Po 1 stycznia 2014 r. fiskus przyjmował, że dla celów VAT, usługa budowlana/budowlano – montażowa winna być uznawana za wykonaną w momencie jej faktycznego wykonania, bez uwzględnienia faktu akceptacji wykonanych prac przez zamawiającego, dokonywanego w ustalonej formie (protokołu odbioru prac, protokołu zdawczo–odbiorczego). Czyli najbardziej obrazowo mówiąc, w momencie zejścia pracowników z budowy. Od tego momentu przedsiębiorcę obowiązywał 30-dniowy termin na odprowadzenie podatku VAT.

- reklama -

Z taką interpretacją nie zgadzała się spółka Budmiex, która skierowała sprawę na drogę postępowania sądowo-administracyjnego, co w efekcie doprowadziło do zadania przez skład orzekający NSA pytania prejudycjalne do TSUE (sprawa C- 224/18).

Trybunał Sprawiedliwości, w wyroku z 2 maja 2019 r. przyznał rację Spółce stwierdzając, że przepisy Dyrektywy VAT nie sprzeciwiają się uznaniu, iż za moment wykonania usługi budowlanej/budowlano-montażowej można przyjąć moment akceptacji prac przez zamawiającego, wyrażony w formie protokołu prac, jeśli z umowy wynika taki warunek.

– Wyrok w sprawie Budimexu jest jednym z najistotniejszych wydanych przez TSUE, w szczególności z uwagi na swój zasięg – dotyczy bowiem bardzo dużej grupy podatników i nie ma zasięgu jedynie lokalnego. Dla polskich podatników z branży budowlanej wyrok ten stanowi powrót do obowiązującej do końca 2013 r. stosowanej praktyki, opierającej się głównie na protokołach odbioru prac/protokołach zdawczo-odbiorczych – podkreśla Małgorzata Militz, prawniczka reprezentująca spółkę przed TSUE.

Firma Budmiex S.A. prowadzi obecnie zaawansowane prace nad ukończeniu budowy zbiornika Racibórz Dolny. Jest głównym wykonawcą tej inwestycji. W grudniu 2017 roku firma przejęła plac budowy po hiszpańskiej firmie Dragados, która nie wywiązywała się z warunków kontraktowych wykonania inwestycji. Jak podkreślał 9 maja br. na konferencji prasowej, główny przedstawiciel wykonawcy – Tomasz Bielecki – poziom zaawansowania robót, który Budimex zastał po poprzednim wykonawcy, był na bardzo niskim poziomie. Obecnie przy budowie zbiornika pracuje prawie ośmiuset ludzi, od godziny 7:00 do 22:00, aby zdążyć ukończyć inwestycję w terminie, który określony jest w umowie na styczeń 2020 roku

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

EnDe

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here