Rząd wprowadził ponad 100 zmian w w sektorze biznesowym. Mają ułatwić życie przedsiębiorcom

W ostatnim czasie Sejm uchwalił m.in. wpierającą startupy ustawę o Prostej Spółce Akcyjnej. fot.: pixabay.com

Mały ZUS, Konstytucja Biznesu, pakiet MŚP – to tylko kilka z wielu zmian, które wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy, a które z założenia mają pomóc przedsiębiorcom.

W sumie – w ciągu blisko czterech lat – rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził setki zmian  dla biznesu, szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

- reklama -

W ostatnim czasie Sejm uchwalił m.in. wpierającą startupy ustawę o Prostej Spółce Akcyjnej. Posłowie kończą ponadto prace nad rozwiązaniami, które mają ograniczyć zatory płatnicze. – W tej kadencji chcemy również doprowadzić do uchwalenia nowego Prawa zamówień publicznych, które odblokuje ten rynek dla małych i średnich firm. A także Pakietu Przyjazne Prawo, który m.in. da przedsiębiorcom prawo do błędu w pierwszym roku prowadzenia działalności i wyrówna pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi, np. Hamburgiem czy Rotterdamem – informują przedstawiciele ministerstwa przedsiębiorczości i technologii.

Konstytucja Biznesu
Konstytucja Biznesu weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku. Zdaniem rządzących wzmacnia ona pozycję biznesu w relacjach z urzędami poprzez wymóg przyjaznej interpretacji przepisów, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, czy rozstrzyganie wątpliwości na jego korzyść. Zakłada też zasadę: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Na mocy Konstytucji powołano  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który aktywnie stoi na straży przestrzegania zasad Konstytucji Biznesu.

Konstytucja przewiduje też m.in. ulgę na start, która przyniesie przedsiębiorcom ponad 7 mld zł oszczędności w ciągu najbliższych 10 lat. Dzięki uldze osoba, która zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy, lub wraca do niej po dłuższym czasie, przez pierwsze pół roku może nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Składek ubezpieczeniowych nie muszą też odprowadzać za przedsiębiorców ich kontrahenci – zleceniodawcy. Dotychczas z ulgi skorzystało ponad 70 proc. spośród uprawnionych do niej osób, zakładających działalność gospodarczą. Widoczny jest też istotny wzrost liczby zakładanych działalności jednoosobowych – codziennie w CEIDG rejestruje się średnio ponad 900 nowych przedsiębiorców.

Konstytucja wprowadziła ponadto możliwość bezterminowego zawieszenia swojej firmy oraz załatwienia prostych spraw urzędowych przez telefon lub e-mail.

100 zmian dla firm
Z kolei pakiet 100 zmian dla firm wprowadził m.in. nowelizację KPA (od połowy 2017 roku), która daje realne narzędzia do skrócenia biurokratycznej mitręgi. Stosowana jest, przewidziana w noweli, zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść obywateli, w tym przedsiębiorców. Wprowadzono prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji urzędniczej, co umożliwia ukrócenie „biurokratycznego ping-ponga”. Pakiet wprowadził także m.in. łatwiejsze odzyskiwanie należności (pakiet wierzycielski). Jak również ograniczył obowiązki sprawozdawcze i formalności przy inwestycjach budowlanych. Ułatwił prowadzenie księgowości w małych firmach i sprawił, że kontrole są mniej uciążliwe. Na jego mocy urzędy obowiązuje zasada pewności prawa, co oznacza, że w danej sprawie mają zakaz – bez ważnej przyczyny – odstępowania od utrwalonej praktyki.

Zarząd sukcesyjny
Elementem Pakietu 100 zmian jest też ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 roku. Wprowadza ona instytucję zarządcy sukcesyjnego, który będzie zarządzał przedsiębiorstwem po śmierci właściciela i ułatwi jego przejęcie przez spadkobierców. Jak dotąd przedsiębiorcy wpisali do CEIDG już ponad 7 tysięcy zarządców sukcesyjnych, by zabezpieczyć firmy na wypadek swojej śmierci.

Pakiet MŚP
Kolejny zestaw uproszczeń, oszczędności oraz przywilejów przyniósł przedsiębiorcom z początkiem tego roku Pakiet MŚP (nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym). Pakiet to prawie 50 rozwiązań, dzięki którym w kieszeniach firm zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł.

Pakiet MŚP przewiduje on takie rozwiązania, jak: uznanie wartości pracy małżonka za koszt podatkowy ; jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; uwolnienie blisko 6 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP, czy skrócenie – ze 150 do 90 dni – terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Mały ZUS
Również od 1 stycznia obowiązuje Mały ZUS. Są to niższe, proporcjonalne do przychodów składki na ZUS dla najmniejszych firm (np. drobnych rzemieślników, fryzjerek etc.). Dla takich osób dotychczasowy, sztywny wymiar składek był nadmiernym obciążeniem. Dotychczas właśnie w momencie pojawienia się obowiązku opłacania pełnej wysokości składek ZUS nawet 10 tys. przedsiębiorców rocznie decydowało się na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS to bezprecedensowe rozwiązanie po 1989 r. – po raz pierwszy państwo odeszło od zryczałtowanego ZUS-u. Dla najdrobniejszych przedsiębiorców oznacza ono prawie 5,4 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat. Mogą z niego korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dzięki Małemu ZUS-owi, przykładowo, przedsiębiorca, który w 2018 r. prowadził działalność przez 365 dni i miał roczny przychód w wysokości 30 tys. zł, na ubezpieczenia społeczne płaci składkę w wysokości 384,03 zł. Jeżeli nie skorzystałby z Małego ZUS-u, kwota ta wyniosłaby ponad 900 zł. Z nowej ulgi korzysta już 117,2 tys. najmniejszych przedsiębiorców. W ciągu roku mogą zacząć z niej korzystać osoby wracające do prowadzenia wcześniej zawieszonej działalności lub korzystające wcześniej z innych ulg.

E-akta
Kolejne proprzedsiębiorcze rozwiązanie to tzw. E-akta, czyli ustawa skracająca okres obowiązkowego przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz dopuszczająca możliwość ich elektronizacji.

Pozwoli ona zaoszczędzić przedsiębiorcom 1,3 mld zł w ciągu 10 lat.

Polska Strefa Inwestycji
Ułatwienia i oszczędności przyniosła biznesowi również przygotowana przez nas Polska Strefa Inwestycji. To gruntowna reforma specjalnych stref ekonomicznych po to, by jeszcze lepiej wykorzystać nasz potencjał. Dzięki temu więcej firm, także te małe i średnie, może korzystać ze zwolnień podatkowych dla inwestorów na terenie całej Polski. Nie muszą więc przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Polska to jednolity obszar inwestycyjny, jedna wielka strefa ekonomiczna, aby te korzyści dotychczas dostępne dla wąskiego grona mogły rezonować w całej gospodarce.

EnDe

#MC

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here