Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu

fot. pixabay

Dotację na realizację zadania zmierzającego do usunięcia barszczu Sosnowskiego otrzymała gmina Łodygowice.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał gminie Łodygowice dofinansowanie do 60 tys. zł na zadanie „Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice”.

- reklama -

Na terenie gminy od wielu lat istnieje problem występowania barszczu Sosnowskiego. Mieszkańcy narażeni są na bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrażające ich zdrowiu i życiu, a powierzchnia, którą kolonizuje ten gatunek, stale wzrasta. Z uwagi na to gmina Łodygowice podjęła działania mające na celu trwałe usunięcie barszczu Sosnowskiego i przeprowadziła inwentaryzację występowania barszczu oraz opracowała trzyletni program opisujący metody usuwania gatunku z terenu gminy.

WFOŚiGW w Katowicach w ramach priorytetu OP 4.2. Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu stworzył możliwość dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego pozyskania środków na realizację zadań z zakresu różnorodności biologicznej zmierzających do usunięcia obcych gatunków roślin występujących na terenie gminy zagrażających życiu i zdrowiu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej WFOŚ w Katowicach.

KP

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here