Zmiany w programie Czyste Powietrze

Dym
Dym

29 lipca uległ zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, w konsekwencji zmienił się wzór formularza wniosku o dofinansowanie.

Zmianie uległy także inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą programu. Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie zmiany rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

- reklama -

Główne zmiany w programie:

Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.

Czytaj więcej: Zmiany w programie Czyste Powietrze

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here