Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie

Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie. Fot. Tomasz Żak/UMWS
Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie. Fot. Tomasz Żak/UMWS

Szanse, nadzieje i wyzwania związane z przyszłością województwa śląskiego w kontekście ochrony środowiska i walki z niską emisją zdominowały dyskusję w trakcie konferencji „Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie”.

Zastępca prezydenta Miasta Racibórz Dominik Konieczny i prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu Michał Ziółkowski wzięli udział w konferencji „Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie” zorganizowanej 7 października w historycznej Sali Sejmu Śląskiego przez Urząd Marszałkowski. Dyskusję zdominowały szanse, nadzieje i wyzwania związane z przyszłością województwa śląskiego w kontekście ochrony środowiska i walki z niską emisją.

- reklama -

W otwarciu konferencji uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski oraz przedstawiciele Rządu RP – Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Adam Gawęda, sekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju.

– Ochrona środowiska i walka z niską emisją to priorytety województwa śląskiego. Jeśli chcemy być regionem konkurencyjnym musimy poprawić jakość życia. Mamy niskie bezrobocie i brakuje rąk do pracy, ale żeby przyciągnąć młodych ludzi trzeba zaoferować im dziś coś więcej niż tylko dobre miejsca pracy. Troska o środowisko i czyste powietrze jest wyzwaniem i realnym celem, nad którym pracujemy we współpracy ze stroną rządową, czego efektem są kolejne miliony złotych przeznaczane na odnawialne źródła energii i transport niskoemisyjny – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W pierwszej części spotkania rozmawiano o ochronie środowiska w kontekście realizowanego przez Rząd RP „Programu dla Śląska” i w odniesieniu do procesu transformacji województwa śląskiego. Przedstawiciel Komisji Europejskiej mówił o wsparciu kwestii środowiskowych ze środków europejskich w obecnej i przyszłej perspektywie unijnego programowania.

Wśród istotnych tematów poruszanych w trakcie części panelowej konferencji były kwestie związane z możliwościami finansowania przedsięwzięć w ramach programów walki z niską emisją, kwestia gospodarki odpadami, czy rozwoju sieci ciepłowniczych i zaopatrzenia w wodę aglomeracji śląskiej.

Konferencja odbyła się w ramach aktualizacji podstawowego dokumentu planistycznego regionu: Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+ oraz przygotowywania dokumentu sektorowego Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here