W Raciborzu dyskutowano o trasach rowerowych w regionie

0
Trasy rowerowe okiem Aleksandra Kopii
Trasy rowerowe okiem Aleksandra Kopii

Aleksander Kopia, śląski oficer rowerowy, zapoznał uczestników spotkania z założeniami regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych.

W Raciborzu gościł Aleksander Kopia – śląski oficer rowerowy odpowiadający za koordynację wojewódzkich projektów prorowerowych i współpracę z samorządami w tej sprawie. Spotkanie z jego udziałem zostało zorganizowane we wtorek 8 października w Urzędzie Miasta, uczestniczyli w nim przedstawiciele sąsiednich gmin.

- reklama -

Aleksander Kopia zapoznał uczestników spotkania z przyjętymi w czerwcu tego roku przez Województwo Śląskie założeniami regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych. Dokument ten wyznacza kierunek polityki rowerowej na najbliższe lata, wskazując korytarze ruchu rowerowego, czyli pasy terenu, w obrębie których wytyczone i budowane będą regionalne trasy rowerowe. Ponadto opracowanie określa standard techniczny oraz sposób znakowania regionalnych tras rowerowych. Dokument powstał na bazie wcześniej sporządzonych audytów i ekspertyz oraz szerokich konsultacji zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, jak i organizacjami społecznymi.

Uczestnicy spotkania dzielili się także swoimi doświadczeniami z realizacji tego typu inwestycji na swoich terenach. Dużo uwagi poświęcono możliwościom pozyskania środków zewnętrznych (w nowej nowej perspektywie unijnej 2021-2027) na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową.

– Stworzenie kompleksowej i spójnej sieci tras rowerowych w naszym regionie wykracza poza kompetencje pojedynczej gminy. Konieczne jest współdziałanie i skoordynowanie prac samorządów. Wtorkowe spotkanie otwiera drogę do takiej właśnie współpracy – tłumaczy raciborski magistrat.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here