Nowa kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Fot. freepik

Aktualny skład Rady tworzą Irena Białuska, Krystian Pilszak, Halina Rycerz-Kuliga, Krystyna Weygard i Jerzy Wiśniewski.

15 października 2019 r. Zarządzeniem Starosty Raciborskiego zostali powołani członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu na kolejną kadencję w latach 2019 – 2023.

- reklama -

Działalność powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych):
1. Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi.
2. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
3. Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
4. Rada może:
1) powoływać ekspertów;
2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad;
3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.

/Starostwo Powiatowe w Raciborzu publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here