Teren inwestycyjny przy ul. Gospodarczej na sprzedaż

Pierwszy publiczny przetarg nieruchomości inwestycyjne
Pierwszy publiczny przetarg nieruchomości inwestycyjnej - ul. Gospodarcza

Teren jest obecnie niezagospodarowany i stanowi grunt zasypowy po dokonywanej przed laty eksploatacji gliny i żwiru.

Prezydent miasta Racibórz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) ogłosił pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Raciborzu przy ul. Gospodarczej.

- reklama -

Działka o łącznej powierzchni 0,3209 ha, wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, obejmującą drogę dojazdową oraz uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Sieć energetyczna i gazowa mogą być zrealizowane przez przedsiębiorstwa sieciowe, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez nabywcę.

Działka objęta jest Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Teren oznaczony jest symbolem K3P – przeznaczony jest pod budowę obiektów produkcyjnych, składów oraz magazynów. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Dodatkowe informacje:

Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000 zł
Termin przetargu: 4 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, sala nr 125 na I piętrze.
Wysokość wadium: 10% ceny wywoławczej, tj. 7 500 zł (wpłatę należy wykonać do dn. 27 listopada 2019 r.).

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 220 (II piętro), tel. 32 755 07 41.

/UM Racibórz publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj