Święto Animatora Kultury w Raciborzu

Święto Animatora Kultury
Święto Animatora Kultury

Nagrody otrzymało w tym roku siedmiu laureatów: Franciszek Borysowicz, Anna Kokolus, Henryk Malon, Iwona Mogielnicka, Zbigniew Mużelak, Anna Strojny i Marian Chmielecki.

Za nami Święto Animatora Kultury. Uroczystość odbyła się w Muzeum w Raciborzu i połączona była z wręczeniem nagród Prezydenta Miasta Racibórz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Dla zgromadzonych zagrał Acoustic Quartet – z gościnnym występem Katarzyny Gacek Dudy, z programem muzyki filmowej.

- reklama -

Święto Animatora Kultury ma za sobą wieloletnią tradycję. Jego ideą jest docenienie ludzi, którzy swoją postawą, działalnością, talentem, zmysłem organizacyjnym w największym stopniu krzewią kulturę w naszym mieście. To święto tych, którzy dużą część swojego życia poświęcili sztuce i kulturze. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: Twórca i Animator kultury. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Racibórz z inicjatywy własnej lub na wniosek instytucji kultury, stowarzyszeń, związków twórczych, środowisk twórczych. Wnioski opiniowane są pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję.

Decyzją Prezydenta, laureatami dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury są:

W kategorii Animator Kultury:

Nagroda za całokształt działalności – Franciszek Borysowicz – raciborski muzyk, pedagog i dyrygent. Zawodową pracę nauczycielską rozpoczął w 1965 r. uczył i zarządzał placówkami w Raciborzu, prowadząc jednocześnie intensywną muzyczną działalność organizatorską. Prowadził Chór Mieszany w Bieńkowicach, Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu. Dyrygował też orkiestrami, m. in. Raciborską Orkiestrą Symfoniczną, przez 30 lat prowadził zespoły wokalne „Septyma” i „Septymka”. Laureat jest organizatorem niezliczonych muzycznych wycieczek dydaktycznych i warsztatów dla młodzieży i studentów.; koncertów dla raciborskiej publiczności. Nieprzerwanie od 37 lat, prowadzi umuzykalniającą działalność koncertową wśród dzieci. Przeprowadził około 3500 tysiąca koncertów umuzykalniających dla ok. 400 tys. dzieci, dzięki którym udało się Panu Franciszkowi wychować wiele tysięcy wrażliwych muzycznie słuchaczy.

Anna Kokolus – z wykształcenia politolog i socjolog, sercem animatorka kultury. Od 10 lat jest koordynatorem projektu fotograficzno-filmowego „Obiektywnie śląskie”. Od marca 2017 pełni funkcję zastępcy dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury. Jest motorem i pomysłodawcą wielu działań RCK-u. Była koordynatorem I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego czy produkcji spektaklu „Usłyszeć srebrną Lunę, czyli rzecz o boginiach słowiańskich”. Od trzech lat ma pieczę nad projektem „Understand”,organizując dla dzieci anglojęzyczne warsztatów z wolontariuszami z całego świata. Uczestniczy w wielu staraniach o dofinansowanie działań kulturalnych placówki. W tym roku kierowała zespołem, który zrealizował z wielkim rozmachem przedstawienie na wodzie czyli taneczno-muzyczną wariację na temat „Jeziora łabędziego” Piotra Czajkowskiego. ZAKLĘTY ŁABĘDŹ w raciborskim Parku im. Miasta Roth zgromadził ponad 2500 widzów, a w Hlučínie ponad 800.

Henryk Malon – pedagog, muzyk, od 30 lat jest członkiem Kapeli Ludowej Zespołu Pieśni i Tańca Strzecha. Ze Strzechą dał w sumie 300 koncertów w kraju i za granicą. Jest dobrym duchem Strzechy, współtwórcą programu artystycznego zespołu i jego sukcesów. Współorganizował obchody 100-lecia Domu Kultury „Strzecha”. Oraz jubileusz 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy. Laureat jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 40 lat uczy w Państwowej Szkole Muzycznej im. St. Moniuszki w Raciborzu. Jest współorganizatorem Wojewódzkich Konkursów Akordeonowych Szkół Muzycznych I i II stopnia.Współpracuje z okolicznymi zespołami ludowymi. Przez kilka lat organizował ze swojej inicjatywy prezentacje folkloru w szkołach Raciborza, powiatu raciborskiego i powiatu wodzisławskiego.

Iwona Mogielnicka – socjolog, animator społeczno-kulturalny, pracownik Muzeum w Raciborzu. Jest autorką pierwszego w historii badania socjologicznego opinii mieszkańców nt. muzeum w Raciborzu i jego roli w środowisku lokalnym. Laureatka od lat inicjuje i koordynuje szereg imprez muzealnych o charakterze lokalnym, m.in. koncerty kameralne, wprowadzając nowości m.in. niedziele w muzeum, wieczory w muzeum, koncerty dla dzieci, a także wydarzenia międzynarodowe z Opawą i Ostrawą, dzięki którym zintensyfikowane zostały kontakty transgraniczne muzealników i naukowców. To dzięki Jej inicjatywie Muzeum w Raciborzu cyklicznie prezentuje ekspozycje związane z polskim komiksem, rysunkiem satyrycznym i karykaturą. Od 15 lat współorganizuje „Powiatowy Konkurs na Ozdobę Wielkanocną. Przygotowuje także plakaty i inne materiały promujące działalność muzeum. Iwony Mogielnicka odpowiada za działalność oświatową w Muzeum. To ona prowadzi najwięcej lekcji muzealnych wprowadzając najmłodsze dzieci do muzeum i zagadnień związanych z zabytkami, sztuką i historią naszego miasta. Od kilku lat jest także przewodnikiem miejskim.

Zbigniew Mużelak – pedagog, muzyk. Z Zespołem Pieśni i Tańca „Strzecha” związał się 35 lat temu. Ponad 25 lat grał na altówce w Raciborskiej Orkiestrze Symfonicznej. Choć już przeszedł na emeryturę, w „Strzesze” nadal prowadzi naukę śpiewu i gra w kapeli ludowej. Kocha folklor i tą miłość do folkloru, do tradycji zaszczepia kolejnym pokoleniom strzechowian. Współpracował przy tworzeniu i opracowywaniu suit, przyśpiewek i scenek z różnych regionów Polski. Między innymi z Pawłem Kowolem przy tworzeniu pieśni raciborskich. Jako chórmistrz i członek kapeli przyczynił się znacznie do sukcesów „Strzechy”. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany, między innymi: Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2001 roku, Nagrodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nagrodą Wójta Gminy Nędza, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

Anna Strojny – filolog, bibliotekoznawca, pracuje w raciborskiej bibliotece od 2004 roku. Jest kierownikiem filii na Płoni. Organizuje liczne lekcje biblioteczne i ciekawe konkursy przygotowane w formie krzyżówek, quizów czy też „Klasolady” (konkurs oparty na zasadach Familiady). Prowadziła autorskie warsztaty plastyczne na „piątkę” oparte o postacie z książek i wykorzystujące literaturę dostępną w bibliotece. Jest współorganizatorem corocznego konkursu wiedzy Być jak Greg Heffley, czyli Cwaniackie Podchody…, Zainicjowała i współorganizuje ogólnobiblioteczne imprezy, takie jak Noc z Andersenem, Dzień Dziecka z Biblioteką czy Lato z Biblioteką. Jest współautorką projektu pn. Od przedszkola do książkowego mola. Wprowadza do oferty biblioteki nowe technologii np. przygotowanie materiałów do lapboków, korzystanie z serwisu Canva.com, wprowadzanie do krzyżówek haseł za pomocą kodów QR. Wszystkie te działania łączą typową pracę związaną z upowszechnianiem czytelnictwa z nowymi technologiami, które są tak bliskie młodemu pokoleniu i niewątpliwie wpływają pozytywnie na wzrost zainteresowania literaturą.

W kategorii Twórca kultury laureatem został:

Marian Chmielecki – artysta plastyk, obchodzący w tym roku jubileusz 60-lecia twórczości artystycznej. Od 1965 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Przez lata kierował Biurem Wystaw Artystycznych w Raciborzu. Brał i nadal bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich, które zaowocowały wystawami prac poplenerowych. Był współorganizatorem wystaw plastyków raciborskich. Uhonorowany został odznaką „ Zasłużony działacz kultury”, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi , nagrodzony statuetką Mieszko AD 2010 za całokształt działalności przez Starostę Raciborskiego. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych m.in. w Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum w Raciborzu i Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Większość prac Pana Mariana Chmieleckiego poświęconych jest naszemu miastu. Jest to malarstwo pełne wewnętrznych emocji, wrażliwe, potwierdzające ogromny związek autora z otaczającym światem. Mimo upływu lat jest nadal twórczy i kreatywny. W jego pracowni powstają nowe obrazy. To osoba o życzliwym usposobieniu, ciepła i delikatna – tak jak jego twórczość.

 

 

/UM Racibórz publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj