Zbiórka bioodpadów kuchennych w Raciborzu

Bioodpady kuchenne
Bioodpady kuchenne

1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji – kuchennych.

Bioodpady dzielą się na bioodpady zielone i bioodpady kuchenne. Dotychczasowy system w Raciborzu zakładał segregacje bioodpadów zielonych przeznaczonych do kompostowania w raciborskiej instalacji. Pozostałe bioodpady były wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. Nowelizacja przepisów zobowiązuje do wydzielenia ze strumienia zmieszanych odpadów całej frakcji bioodpadów.

- reklama -

Zbiórka nowej frakcji odpadów ulegających biodegradacji będzie realizowana w dwojaki sposób zależny od rodzaju zabudowy:

1. W zabudowie jednorodzinnej zbierane będą odpady w brązowych workach dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Na start każda nieruchomość otrzyma dwa worki. Bezpłatnie przysługuje do 4 worków na bioodpady kuchenne w miesiącu. Odpady odbierane będą raz na dwa tygodnie.

2. W zabudowie wielorodzinnej należy zorganizować odrębne miejsce do gromadzenia odpadów kuchennych – można przechowywać je w specjalnych pojemnikach, wiaderkach lub w workach. Zarządca nieruchomości wyposaży punkt odbioru odpadów – altankę śmietnikową – w dodatkowy kontener do gromadzenia bioodpadów kuchennych oznaczony kolorem brązowym. Odpady odbierane będą dwa razy w tygodniu.

– Zachęcamy wszystkich do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie. Kompost taki bardzo dobrze użyźnia glebę, a mniejsza ilość oddanych śmieci wpływa na obniżenie kosztów gospodarki odpadami i późniejsze opłaty – podkreśla Urząd Miasta Racibórz.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów, najważniejsze informacje o systemie, zasadach i opłatach można znaleźć na stronie: raciborz.pl/dla_mieszkancow/Odpady_komunalne.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj