Zostań radnym Rady Seniorów. Rusza nabór

Rada Seniorów
Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Racibórz prowadzony jest od dnia 03 stycznia 2020 r. do dnia 16 stycznia 2020 r.

Członkiem Rady Seniorów Miasta Racibórz może zostać mieszkaniec lub mieszkanka Miasta Racibórz, którzy ukończyli 60 lat.

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów na czteroletnią kadencję 2020 – 2024.

- reklama -

Zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Miasta Racibórz mogą dokonać:
1) podmioty mające w statutowych zadaniach określone działania na rzecz osób starszych na terenie miasta Racibórz:
a) liczące do 1000 członków, które mają prawo do zgłoszenia nie więcej niż 2 kandydatów, przy czym osoby te muszą mieć ukończony 60 rok życia,
b) liczące 1001 i więcej członków, które mają prawo do zgłoszenia nie więcej niż 4 kandydatów, przy czym osoby te muszą mieć ukończony 60 rok życia,
2) Grupy 30 osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Raciborza, które mają prawo zgłosić 1 kandydata, przy czym osoba ta musi mieć ukończony 60 rok życia.

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Racibórz prowadzony jest od dnia 03 stycznia 2020 r. do dnia 16 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Racibórz).

Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Seniorów Miasta Racibórz należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Racibórz” do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Racibórz (parter) przy ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz do dnia 16 stycznia 2020 roku, do godz. 15:30.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
1) dane kandydata,
2) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
3) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
4) lista minimum 30 osób popierających zgłoszenie kandydata – tylko w przypadku zgłoszenia przez grupę 30 osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Raciborza.

Wybór trzynastu członków Rady Seniorów Miasta Racibórz spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty mające w statutowych zadaniach określone działania na rzecz osób starszych na terenie Miasta Racibórz oraz przez grupy 30 osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Raciborza zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Miast Racibórz na spotkaniu zorganizowanym w dniu 5 lutego 2020 roku o godzinie 14:00 w sali Kolumnowej ( I piętro) w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6 w Raciborzu.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Racibórz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, jak również dostępny jest w formie papierowej w:
1) Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urząd Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6
2) Biurze Rady Miasta, pokój nr 106 ( I piętro) Urząd Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6

Członkiem Rady Seniorów Miasta Racibórz może zostać mieszkaniec / mieszkanka Miasta Racibórz, który / która ukończył/a 60 lat.

Prawo wybierania przysługuje osobie będącej mieszkańcem miasta Racibórz, która ukończyła 60 rok życia, obecnej podczas spotkania wyborczego, o którym mowa w ust.6 ogłoszenia.

Kadencja członka Rady trwa cztery lata i liczy się od dnia pierwszego posiedzenia. Członek Rady pełni swoją funkcję społecznie.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do Rady Seniorów
Lista grupy 30 osób popierających zgłoszenie kandydata
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów
Ujednolicony Statut Rady Seniorów

/UM Racibórz publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here