Kolejne inwestycje drogowe w gminie Kuźnia Raciborska [ZDJĘCIA]

0
Kolejne inwestycje drogowe w gminie Kuźnia Raciborska
Kolejne inwestycje drogowe w gminie Kuźnia Raciborska

Trwa przebudowa dróg w Turzu i z Turza do Budzisk.

Od stycznia Powiat Raciborski realizuje dwie inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych w gminie Kuźnia Raciborska na kwotę prawie 4,9 mln złotych. Na wspomniane zadania Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

- reklama -

Pierwsze z nich to „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze”. Inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi – ul. Raciborskiej o długości 854 mb od zatoki autobusowej do wału przed mostem na rzece Rudzie. Całkowita wartość realizacji zadania to 2 763 000,30 zł, a otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 638 082,75 zł. Pozostałe koszty w formie wkładu własnego zostaną sfinansowane po połowie przez Powiat i Gminę Kuźnia Raciborska.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
– przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości od 5,50m do 6,0m z poszerzeniami na łukach,
– przebudowę istniejącego chodnika i poboczy,
– przebudowę istniejących zjazdów do posesji i pól uprawnych,
– regulację, profilowanie i odmulanie rowów,
– wymianę przepustów pod zjazdami do posesji,
– budowę nowych odcinków oraz wymianę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej.

Do tej pory wykonano już frezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych jezdni, aktualnie trwa korytowanie drogi oraz roboty związane z kanalizacją deszczową.

Drugie zadanie to „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska”. Inwestycja polega na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych prowadzących przez teren niezabudowany o łącznej długości 970 m. Pierwszy odcinek drogi powiatowej nr 3509S zlokalizowany jest przed miejscowością Turze i ma długość 298 m. Natomiast drugi odcinek obejmuje drogę powiatową nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do terenu cieku wodnego przed miejscowością Budziska o długości 672 m.

Całkowita wartość realizacji zadania to 2 127 971,59 zł z czego 1 276 782,95 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane przez Powiat i Gminę Kuźnia Raciborska podobnie jak w pierwszym zadaniu.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
– przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6,0 m z poszerzeniami na łukach,
– przebudowę zatoki autobusowej wraz peronem,
– przebudowę poboczy oraz istniejących zjazdów do posesji i pól,
– regulację, profilowanie i odmulanie rowów,
– wymianę przepustów pod zjazdami.

Tu również zostało już wykonane frezowanie jezdni, obecnie trwają prace dotyczące korytowania odcinka drogi w kierunku Budzisk.

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here