Zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców 2019/2020– co warto wiedzieć?

0
Prawo podatkowe zmiany
Fot. Freepik

Końcówka roku 2019 oraz początek 2020 r. były obfite w zmiany prawne, polegające na nowelizacji istniejących przepisów, jak również wprowadzających zupełnie nowe. Dotyczy to również prawa podatkowego.

Szereg z wprowadzonych zmian, obwarowanych jest dotkliwymi karami finansowymi, więc choćby i z tego powodu warto pokrótce przeanalizować kluczowe zmiany.

- reklama -

1. Split payment – czyli obowiązek wprowadzenia modelu płatności podzielonej

Od 1 listopada 2019 r. ustawodawca wprowadził obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, a więc tzw. split payment. Nowe regulacje powodują, że uregulowanie należności z faktury z tytułu czynności, które zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota należności wynosi co najmniej 15.000,00 zł musi być obligatoryjnie dokonywana za pomocą metody podzielonej płatności. Jak to wygląda w praktyce?

W ramach wprowadzonej nowelizacji, nabywca będzie zobowiązany do uregulowania swojej płatności w dwóch transzach. Pierwsza z nich obejmie kwotę netto – sumę tą należy przekazać na rachunek bankowy danego kontrahenta, z kolei druga część obejmuje VAT, który należy ulokować na specjalnym rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie do tego, by przedsiębiorca mógł z niego regulować swoje płatności lub zobowiązania podatkowe takie jak np. wpłaty z tytułu podatku VAT, PIT, CIT, wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS, należności celne.
Co istotne, zapłata w ramach mechanizmu split payment może nastąpić jedynie w walucie polskiej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dokonał płatności za pomocą metody podzielonej płatności, w sytuacji gdy był do tego prawnie zobowiązany, ustawodawca przewiduje sankcję w postaci braku możliwości zaliczenia określonej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Wskazać przy tym należy, że ustawodawca polski zaproponował jednak rozwiązanie, zgodnie z którym sankcja ta będzie miała zastosowanie jedynie w przypadły, gdy dostawca wskazuje wprost na fakturze, że dana transakcja podlega mechanizmowi podzielonej płatności.

RIG Katowice

Rekordowe sankcje za łamanie prawa podatkowego w Polsce

Prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych podczas inauguracji Roku Gospodarczego w RIG w Katowicach (28.01.2020) omawiał rolę nowych uwarunkowań prawnych, koniecznych do wypełnienia w rozpoczynającym się roku oraz związanych z nimi wyzwaniach. Według Przewodniczącego KIDP, sytuacja sektora MŚP w Polsce się komplikuje. – Rok 2019 przyniósł nam najgorsze rozwiązania w dziedzinie prawa podatkowego. W dodatku Polska wiedzie prym w Europie w wysokości nakładania kar na przedsiębiorców za brak raportowania schematów podatkowych. Można mówić o pewnego rodzaju niechlujstwie ustawodawstwa w Polsce(…) – Cele polityki podatkowej realizowane od kilku lat są jasne. Od kilku lat mamy do czynienia z tzw. uszczelnianiem systemu podatkowego, jednak zmiany przepisów powinny być wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem, z okresem na przygotowanie się podatników, aby nie dochodziło do sytuacji takich jak np. po prowadzeniu „białej listy”, co do której objaśnienia pojawiły się po dacie obowiązku stosowania prawa. Co więcej, objaśnieniami często poprawia się obecnie przepisy, które weszły w życie w sposób niedopracowany (czasami w tak istotnym zakresie aby dało się je w ogóle stosować). Warto zwrócić uwagę na tendencje zmian kontroli wprowadzanych przepisów. Spada ilość kontroli gdyż mamy coraz lepsze metody typowania podatników do kontroli. Kontrole są twardsze, mocniejsze, lepiej przygotowane, kończą się częściej negatywnym wynikiem dla podatnika. Skumulowanie sankcji za nie przestrzeganie przepisów natomiast jest rekordowe w skali Europy.  Co ciekawe, jednym z parametrów typowania do kontroli jest fakt wysłania wniosku podatnika o interpretacje przepisów podatkowych. Przykładem jest pytanie o stosowanie ulgi na badanie i rozwój, które spowodowały kontrole u podatników występujących o interpretacje. Od lat wiemy, że jeśli prawo tworzy czynnik urzędniczy to nigdy nie będzie ono dobre dla podatnika. Będzie służyło wygodzie i potrzebie rządu i urzędów skarbowych – argumentował Adam Mariański.

O białej liście, uldze za złe długi w podatku dochodowym, zmianie sposobu dokumentowania dostaw towarów do innych krajów na terenie UE czy zmianie sposobu rozliczeń podatku VAT z fiskusem czytaj w dalszej części na PLUSYdlaBIZNESU.pl

Radca prawny Martyna Michta

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here