Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych

Niepełnosprawni 500+
Fot. freepik

Orzeczenia zachowują ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) następuje wydłużenie orzeczeń wydanych na czas określony.

- reklama -

Jak informuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu, orzeczenie, którego ważność upłynęła w terminie od dnia 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenie, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Ponadto z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na okres wskazany powyżej, karty parkingowe zachowują ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj