Szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja. Co z egzaminami?

Nauka
Nauka

Matury rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i będą trwać do końca czerwca. W tym roku nie będzie matur ustnych. Od 16 do 18 czerwca mają zostać przeprowadzone egzaminy ósmoklasistów.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podał dziś, 24 kwietnia, że warunki epidemiologiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli. Te pozostaną zamknięte do 24 maja. Uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą kontynuować naukę w formie zdalnej. Matury rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i będą trwać do końca czerwca. W tym roku nie będzie matur ustnych. Od 16 do 18 czerwca mają zostać przeprowadzone egzaminy ósmoklasistów.

- reklama -

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. – Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin – zaznaczył szef resortu edukacji. Jak dodał, rząd wywiązuje się z wcześniejszej deklaracji i daje czas maturzystom i ósmoklasistom, aby przygotowali się do egzaminów.

Egzamin maturalny

Termin: 8-29 czerwca br.
W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
Wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty

Termin: 16-18 czerwca br.
Egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca – 9 lipca br.
Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków

Termin: 24 maja br.
Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
W niedługim terminie podane zostaną informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Ograniczenie działalności na uczelniach

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. – Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

Termin: 24 maja br.
Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
– Zachęcamy szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników. Zachęcamy uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną – podaje ministerstwo.

Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj