Racibórz: Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania w Raciborzu
Strefa płatnego parkowania w Raciborzu. Fot. UM Racibórz

Abonament na marzec zachowuje ważność do końca maja.

11 maja Przedsiębiorstwo Komunalne wznawia pobór opłat w strefie płatnego parkowania. Abonament na marzec zachowuje ważność do końca maja. Istnieje możliwość płatności gotówką, kartą, lub smartfonem poprzez aplikację mpay.

- reklama -

Obszar strefy

Strefę płatnego parkowania wyznaczono pasami drogowymi ulic: Odrzańska, Chopina, Gimnazjalna, Długa, Rzeźnicza, Rynek, Plac Ofki Piastówny, Plac Wolności, Nowa, Solna, Bankowa, Browarna, Mickiewicza, Młyńska, Szewska, Zborowa, Basztowa. O tym, że znajdujemy się w strefie płatnego parkowania, informuje oznakowanie – poziomie i pionowe.

Ze strefy wyłączony zostaje odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Drzymały do placu Dworcowego oraz plac Dworcowy.

Parkomaty

Opłaty za pozostawienie pojazdu w strefie należy uiszczać w parkomacie. Istnieje możliwość płatności gotówką, kartą, lub smartfonem poprzez aplikację mpay. Jak dokonać opłaty? Pełna informacja i instrukcja obsługi znajduje się na urządzeniach. Konieczne będzie podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Co istotne, bilet nie jest przypisany danemu miejscu, ale obowiązuje w całej strefie w okresie czasu, za jaki uiścimy opłatę. Oznacza, to że jeśli będziemy chcieli zmienić miejsce parkingowe na inne w obrębie strefy – nie ma konieczności wydruku kolejnego biletu.

W przypadku uszkodzenia parkomatu opłatę należy wnieść w najbliższym sprawnym automacie.

Urządzenia są czterojęzyczne: oprócz języka polskiego można wybrać język angielski, niemiecki lub czeski.

Wysokość opłat

Opłaty za parkowanie pobierane będą w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, przy następujących stawkach:

• 1) za pierwsze 30 minut parkowania, opłata minimalna – 1,00 zł;
2) za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł;
3) za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł;
4) za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł;
5) za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania – 2,00 zł.

• Bilet całodniowy – 15 zł.

• abonament miesięczny w wysokości 30,00 zł – opłata dla jednego pojazdu: a) mieszkańca (na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w lokalu znajdującym się przy ulicach w strefie lub b) właściciela lub najemcy lokalu użytkowego (na wyznaczonym parkingu) będącego właścicielem lub współwłaścicielem lub podmiotem konsumenckiej umowy leasingu wystawionego na osobę fizyczną pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Uwaga! Dla jednego lokalu mieszkalnego lub użytkowego możliwe jest wykupienie abonamentu tylko na jeden pojazd.

• W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

• Z opłat zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby prawne posiadające kartę parkingową na miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych; kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą, wewnątrz pojazdu, w sposób niebudzący wątpliwości i umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu.

Nowe abonamenty będzie można zakupić w punkcie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w budynku Dworca PKS przy ul. Pocztowej w Raciborzu.

50 zł za brak ważnego biletu

Za nieuiszczenie opłaty pobierana będzie opłata dodatkową w wysokości 50 zł. Opłatę tę należy uregulować w terminie 14 dni. Opłata ta ulega obniżeniu do 25 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona do 7 dni od daty wystawienia. Zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania zawierające: datę, miejsce, czas parkowania, numer rejestracyjny pojazdu, pouczenie o sposobie uiszczenia opłaty, administrator strefy płatnego parkowania umieszcza za przednią szybą pojazdu pod wycieraczką w dniu jego wystawienia. Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie administratora strefy płatnego parkowania, w automacie parkingowym lub poprzez wpłatę na jego rachunek bankowy.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj